Verslag Algemene Ledenvergadering

Maandag 28 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats in kantine ´De Verlenging´. De avond werd door ongeveer 60 leden bezocht. Op de agenda stonden een aantal zaken.

Zo is gesproken over de begroting. De kantine-inkomsten zijn wat achtergebleven bij voorgaande jaren. In totaal is er een nog wel een kleine winst geboekt van een kleine € 3.000. De uitgaven voor de beachvelden zijn daarin echter nog niet verwerkt. Die worden meegenomen in de lopende begroting.

Door stijgende kosten vindt er een contributieverhoging plaats van 3%. Daarnaast worden de consumpties € 0,10 duurder. Koffie en thee gaan € 1,20 kosten. Het verschil tussen betalen met contant geld of munten wordt verhoogd. Nu is dat prijsverschil €0,10. Dat wordt € 0,20. Prijswijzigingen gelden per 15 november 2019. Het doel is om zo min mogelijk contant geld in kas te hebben: pinnen voor munten is het credo.

De proef waarbij de barmedewerkers op zondag een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 5,- per uur ontvangen wordt gecontinueerd. Na afloop van de proefperiode wordt geëvalueerd of deze vergoeding een blijvend karakter krijgt. Het moet leiden tot meer professionaliteit, minder verspilling en constante bezetting. Dit zou dan ook meer inkomsten moeten genereren. De vraag is wel of er nu niet druk ontstaan om ook andere functies een beloning te geven. Het bestuur neemt hierover dus op een later tijdstip een definitief besluit.

Hierbij ook nog een overzicht van overige zaken die zijn besproken en ideeën die zijn geopperd:

 • Moeten sponsors worden vrijgesteld van entreegeld?
 • Is het een idee om een jaarlijkse ‘klusdag’ in te stellen?
 • In het beleidsplan is ruimte geboden voor zaterdagvoetbal. Pas bij voldoende interesse wordt daar ook daadwerkelijk actie op ondernomen.
 • Handbal heeft een nieuwe hoofdsponsor met Flexible+.
 • De officiële opening van de beachvelden volgt in het voorjaar van 2020. Waarna er deel wordt genomen aan de competitie op de velden.
 • De IJsseltrophy wordt dit jaar extra groot en vindt nu plaats met Pinksteren (zaterdag en zondag)
 • Er komt voorlopig vanuit de gemeente geen 2e Na onderzoek is gebleken dat het SPOC veld (veld 4) niet geschikt is voor andere bovenlaag, waardoor er beter op kan worden gevoetbald. Er is gesproken om zelf verlichting aan te schaffen voor veld 2 of toch een tweede kunstgrasveld te realiseren. Daarvoor zijn wel gelden nodig. Er wordt gekeken naar samenwerking met overige eventuele belanghebbenden en wellicht wordt een werkgroep opgericht.
 • Er wordt pas gesproken over een fusie met Rood Wit als er een definitieve bestuurlijke structuur is gekozen.
 • Er volgt in de nabije toekomst een algeheel rookverbod op het sportpark, waarbij er een rookgelegenheid wordt gecreëerd bij de fietsenstalling. Een grote meerderheid van de leden wilden dit in plaats van een gefaseerde invoering.
 • Qua elektriciteit zijn wij energie neutraal. We wekken meer op dan we gebruiken. Is het een optie om steeds meer van gas naar elektriciteit te gaan?
 • Het alcoholconvenant met de gemeente is ondertekend. Bij geen overtredingen op alcohol onder de 18 jaar, krijgen we geld terug. We moeten dit samen bewaken en duidelijk communiceren dat we er strikt op zijn.
 • In januari 2020 wordt een plan verwacht over de bestuurlijke vernieuwingen. Daar volgt daarna nog een speciale vergadering over. De bestaande presentatie wordt nog op website geplaatst.

Tijdens de vergadering zijn ook nog twee trouwen leden verrast met een onderscheiding. Rudy te Braak wordt als Lid van Verdienste benoemd voor zijn jarenlange inzet en bijzondere prestaties bij de afdeling handbal. Jan van ’t Land wordt na toestemming van de ALV benoemd tot Erelid van Wijhe ’92. Jan heeft volgens het bestuur het echte Wijhe’92 DNA én is het boegbeeld en de ambassadeur van Wijhe’92 .Jan wordt hiermee het 5e erelid van de vereniging.

Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering wordt bovenstaande weer besproken en waar mogelijk openstaande vragen beantwoord. We hopen dan weer zo veel mogelijk leden te kunnen begroeten!