Wijzigen lidmaatschap

Aanmelden bij Wijhe'92

Personalia-en adreswijziging

Bent u verhuisd? Of heeft u een ander e-mailadres of een ander bankrekeningnummer gekregen? Vul dan het hiervoor bestemde wijzigingsformulier in en pas uw gegevens direct aan via de website. Zo blijft de vereniging over actuele gegevens beschikken van haar leden en vrijwilligers.

Doorgeven wijziging

Oude gegevens
Nieuwe gegevens
Selecteer eerst 'Ja' bij 'Gegevens wijzigen' om de gegevens aan te kunnen passen.

Afmelden bij Wijhe'92

Leden dienen zich schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie. Dit geldt zowel voor de handbal als voor de voetbal. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van het formulier door het HIER te downloaden. Leden dienen zich voor 1 juni af te melden. In verband met teamindelingen wordt u verzocht dit voor 1 mei te doen. Let op: Meld een lid zich af na 1 juni dan dient de contributie nog gedurende een half seizoen doorbetaald te worden dus nog 2 kwartaal-inningen.”

De namen en adressen van de personen die de ledenadministratie doen en waar de afmelding dus heen moet, kunt u vinden op het downloadformulier.