Lid worden

Aanmelden bij Wijhe'92

Als nieuw lid of ouder van een nieuw lid heten wij u van harte welkom bij onze vereniging. Het hoofdbestuur vindt het belangrijk dat u deze brief leest en bijgaand aanmeldingsformulier en vrijwilligers inventarisatieformulier invult.

logo

Wijhe`92 is een jonge ambitieuze vereniging met zo`n 1.100 leden. Als vereniging willen wij graag dat nieuwe leden onbezorgd wedstrijden kunnen spelen. Om dit waar te kunnen maken zijn veel mensen nodig. Wijhe`92 streeft naar een grote betrokkenheid van de leden met de vereniging. Van elk lid wordt dan ook verwacht dat deze een bepaalde bijdrage levert. Alleen hierdoor kan de vereniging blijven draaien. Geen enkele vereniging kan bestaan zonder de hulp van een groot aantal vrijwilligers.

U kunt uw bijdrage leveren door het vervullen van een bepaalde vrijwilligersfunctie. Ook is het mogelijk om met zijn tweeën een vrijwilligersfunctie in te vullen (een zogenaande duo-functie). U kunt ook enkele keren per jaar helpen bij bepaalde, éénmalige activiteiten of werkzaamheden.

Op deze manier worden de lasten over meerdere  schouders verdeeld. Tevens levert ieder dan zijn/haar bijdrage aan het goed functioneren van de vereniging. Dan kunt u (of uw kind) lekker wedstrijden blijven spelen. Heeft u vooraf nog behoefte aan nadere informatie over een bepaalde functie? Neem dan contact op met John Voppen, Meerkoet 1, 8131 HL Wijhe, telefoon 523745 of e-mail hjwa.voppen@hetnet.nl

Wij wensen u alvast veel speelplezier toe.

Aanmeldformulier

Informatie

Leeftijd: Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen.

Gedragscode: Het lid onderschrijft de gedragscode van Wijhe`92 en verklaart zich te houden aan deze gedragsregels.

Contactpersonen:
– Handbal: Inge Olde Bijvank – handbal@wijhe92.nl
– Voetbal senioren: Ina van Ommeren – 06-10754957
– Voetbal jeugd: Henk voetdijk – 06-13938357

Extra informatie

Voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van Wijhe`92

  • Wijhe`92 wordt gemachtigd om het totale contributiebedrag (inclusief tenuelease) via automatische incasso van zijn/haar bank– of girorekening af te schrijven (zie voor bedragen website);
  • De automatische incasso vindt viermaal per jaar plaats (medio september, november, februari en mei);
  • Aanmelden kan met een minimum leeftijd van 5 jaar oud.
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één seizoen;
  • Het lidmaatschap gaat in nadien het aanmeldingsformulier door één van de ledenadministateurs is verwerkt;
  • Het lid gaat accoord met het automatisch innen van boetes (KNVB en NHV);
  • Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Het afmeldingsformulier dat op de website te vinden is geplaatst dient hiertoe volledig te worden ingevuld en te worden ingeleverd bij één van de ledenadministateurs (mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd);
  • Voor zowel de handbal als de voetbal dient de afmelding voor 1 juni van het lopende seizoen ontvangen te zijn. Meld een lid zich af na 1 juni dan dient de contributie nog gedurende een half seizoen doorbetaald te worden (dus nog 2 kwartaalinningen).

Gegevens

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden, indien het hoofdbestuur hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Het lid geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB / NHV in verband met de aanmelding als bondslid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB / NHV de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten.

Gedragscode

Het lid onderschrijft de gedragscode van Wijhe`92 en verklaart zich te houden aan deze gedragsregels. De gedragscode is te vinden op  onze website.

Tenuelease

Alle leden die wedstrijden spelen bij Wijhe’92 krijgen van de vereniging een compleet wedstrijdtenue. Er is sprake van leasing. Dit betekent dat het tenue eigendom blijft van de vereniging. Het tenue bestaat uit een shirt, een broekje en kousen.  Nieuwe leden hoeven dus geen tenue aan te schaffen. Voor tenue lease wordt een bedrag in rekening gebracht dat tegelijkertijd met de contributie van de opgegeven rekening wordt afgeschreven.