Anti-Pest Protocol

Anti-Pest Protocol

Pesten wordt binnen onze vereniging niet geaccepteerd!

In dit protocol is vastgelegd hoe de vereniging pesten wil voorkomen en – als het zich toch voordoet – welke maatregelen getroffen kunnen worden. Op de website van onze club staat de gedragscode beschreven. Dit anti-pestprotocol is een aanvulling op de gedragscode en is bestemd voor trainers, leiders, coaches en coördinatoren. Het beleid sport en gedrag geeft richting ten aanzien van te nemen acties en passende maatregelen.

 

Verschil tussen plagen en pesten.

Men spreekt van plagen als kinderen aan elkaar gewaagd zijn. De ene keer doet de ene wat, de volgende keer doet de ander iets terug. Het is een spel. Plagen is lang niet altijd leuk, maar plagen is nooit bedreigend. Plagen hoort ook bij de ontwikkeling, bij het groot worden. Door het plagen leren kinderen met conflicten om te gaan. Kijk goed of diegene met wie je een geintje uithaalt het ook echt leuk vindt. Plaag niet steeds dezelfde.

 

Het grote verschil met pesten, is dat pesten bedreigend is. Pesten gebeurt ook niet één keer, nee, pesten kan dagelijks gebeuren, soms wel weken achter elkaar. Bij treiteren of pesten is er ook sprake van een machtsongelijkheid. Bij pesten wordt er een slachtoffer ‘uitgezocht’ om de baas over te spelen.

 

Preventieve maatregelen

 • Maak goed contact met alle spelers/kinderen. Zorg dat ieder zich gezien voelt. Persoonlijke aandacht, een goede relatie en een positieve sfeer voorkomt pestgedrag. Aandacht gaat vaak uit naar de assertieve, open kinderen. Ook de stille kinderen hebben jouw aandacht nodig.
 • Geef complimenten op afstand. Complimenten verbeteren de sfeer in een groep. Het onderling vertrouwen neemt toe. Zo voorkom je negatieve beelden over elkaar en verklein je de kans dat een kind wordt genegeerd. Juist agressieve, bazige kinderen zijn vaak erg gevoelig voor complimenten. Beloon het proces in plaats van het eindresultaat.
 • Neem de gedragsregels met het team door (Wat verwacht je van jouw team en wat niet?). Wees alert op ‘kleine’ dingen die de training verstoren. Er is vaak al veel gebeurd voordat gedrag echt vervelend wordt.

 

Maatregelen als er signalen zijn van pesten
Wat kan de trainer/leider doen? Wuif deze signalen niet weg onder het mom van: “Ik ben een trainer/leider, geen opvoeder”, “Iedereen moet tegen een grapje kunnen”, of “Hij/zij lokt het zelf uit”. Neem duidelijk stelling in. Nietsdoen is gelijk aan goedkeuren. – Vraag degene die het pestgedrag vertoont het specifieke gedrag te staken. Voorkom dat je boos wordt, geef vriendelijk en duidelijk leiding. Ga niet schreeuwen of belerend spreken. Je wijst het gedrag af, niet het kind. Wees daar duidelijk in.

 

 • Reageer duidelijk op pestgedrag: Oogcontact, een gebaar, hand op schouder. Corrigeer, in eerste instantie, van nabij (als dat kan). Je voorkomt dat het gedrag direct ‘groot’ en zichtbaar wordt gemaakt voor andere kinderen en daarmee leidt tot gezichtsverlies.
 • Grijp direct in! Gedacht kan worden aan een afkoelperiode van 10 minuten tijdens een training, toegang ontzeggen aan een of twee trainingen en/of een wedstrijd, of een soort corveedienst (trainer helpen bij klaarzetten/opruimen, netjes achterlaten van kleedkamer); dit naar oordeel van de trainer en/of leiders en in lijn met het beleid sport en gedrag.
 • Vraag degene die gepest wordt om hulp te vragen als het pesten gebeurt. Maak duidelijk dat het pesten niet zijn/haar schuld is. Geef evt. tips, zoals: Negeren of weglopen van degene die het pestgedrag vertoont. Voor zichzelf opkomen door de grenzen aan te geven met woorden (“Stop, Hou op”, of “Niet doen”) maar niet terugschelden of slaan. Maak duidelijk aan de ouders dat je als leider/trainer het pesten serieus neemt.
 • Vraag de andere teamleden tegen degene die het pestgedrag vertoont te zeggen dat deze moet ophouden wanneer het weer gebeurt. Het pesten wordt hierdoor minder vanzelfsprekend. De situatie voor meelopers verandert: Het wordt duidelijk dat het geen groepsnorm is om mee te gaan in het pestgedrag. Meelopers horen graag bij de norm en de groep en zijn minder bereid om risico`s te lopen dan degene die het pestgedrag vertoont.

 

Maatregelen bij pestgedrag

 • Stel de ouders van het verenigingslid dat het pestgedrag vertoont, in het bijzijn van hun kind, op de hoogte van het ongewenste gedrag. Vraag een lid van de vereniging hierbij aanwezig te zijn. Maak afspraken over gewenst gedrag en wat conform het beleid sport en gedrag maatregelen zijn die kunnen worden opgelegd bij voortzetting van het ongewenst gedrag. Spreek een evaluatiemoment af en biedt de gelegenheid om zich te wenden tot één van de vertrouwenscontactpersonen van Wijhe ’92.
 • Stel de ouders van het slachtoffer, in het bijzijn van hun kind, op de hoogte dat hun kind is gepest en wat de vereniging heeft ondernomen. Vraag een lid van de vereniging om hierbij aanwezig te zijn. Spreek een evaluatiemoment af en biedt de gelegenheid aan de ouders om zich te wenden tot één van de vertrouwenscontactpersonen van Wijhe ’92.

Na de training of wedstrijd

 • Informeer ouders van minderjarige pleger en slachtoffer altijd.
 • Wanneer je als trainer/leider ondersteuning nodig hebt bij de aanpak van pestgedrag kun je contact opnemen met je coördinator en in voorkomende gevallen opschalen naar het hoofdbestuur, voetbalbestuur of de regiecommissie van de handbal.

Sponsor worden?

Sponsor worden van dit team of van Wijhe’92? Dat kan! Ga voor meer informatie naar onze sponsor pagina.

Recent nieuws

AlgemeenClubnieuwsHandbalVoetbalVolleybal
Nieuw Vertrouwenspersoon – Jeroen de Croon
AlgemeenHandbal
Teamindeling Handbal 2024-2025
AlgemeenHandbalVoetbal
Wijhe’92 Pubquiz 12 april

Activiteiten

April 2024

 • Januari 2022
 • Februari 2022
 • Maart 2022
 • April 2022
 • Mei 2022
 • Juni 2022
 • Juli 2022
 • Augustus 2022
 • September 2022
 • Oktober 2022
 • November 2022
 • December 2022
 • Januari 2023
 • Februari 2023
 • Maart 2023
 • April 2023
 • Mei 2023
 • Juni 2023
 • Juli 2023
 • Augustus 2023
 • September 2023
 • Oktober 2023
 • November 2023
 • December 2023
 • Januari 2024
 • Februari 2024
 • Maart 2024
 • April 2024
 • Mei 2024
 • Juni 2024
 • Juli 2024
 • Augustus 2024
 • September 2024
 • Oktober 2024
 • November 2024
 • December 2024
 • Januari 2025
 • Februari 2025
 • Maart 2025
 • April 2025
 • Mei 2025
 • Juni 2025
 • Juli 2025
 • Augustus 2025
 • September 2025
 • Oktober 2025
 • November 2025
 • December 2025
 • Januari 2026
 • Februari 2026
 • Maart 2026
 • April 2026
 • Mei 2026
 • Juni 2026
 • Juli 2026
 • Augustus 2026
 • September 2026
 • Oktober 2026
 • November 2026
 • December 2026
 • Januari 2027
 • Februari 2027
 • Maart 2027
 • April 2027
 • Mei 2027
 • Juni 2027
 • Juli 2027
 • Augustus 2027
 • September 2027
 • Oktober 2027
 • November 2027
 • December 2027
0 evenementen gevonden.