Accommodaties

Accommodatie en beheer

Kleedkamers en velden
Wijhe’92 beschikt op het sportpark aan de Zandhuisweg over 5 velden. Het hoofdveld (veld 1) is een modern kunstgrasvoetbalveld. Veld 2, 3 en 5 zijn natuurgrasvelden. Veld 4 is een multifunctioneel-veld. Op dit veld worden de veldhandbalwedstrijden gehouden.
Op het sportcomplex staat een clubgebouw bestaande uit een gebouw met 14 kleedkamers, een instructieruimte en beheersruimtes en een gebouw met kantine en de bestuurskamer.
De indeling van de velden en de kleedkamers t.a.v. de wedstrijden staan op de beeldschermen in het kleedkamergebouw.
Rond het gebruik van de velden zijn de volgende regels van toepassing:
– De leiders dienen er op toe te zien dat de netten van de doelen na de zondagmorgenwedstrijden worden opgetrokken.
– De cornervlaggen dienen na de wedstrijd opgeruimd te worden in de materialenruimte.
– Afval zoals blikjes, plasticflesjes, papier, schillen, bekertjes, patatbakjes, e.d. dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.
Om onze kleedkamers netjes te houden zijn er een aantal spelregels:
– Bij de jeugd is het verplicht, dat één van beide leiders in de kleedkamer bij de spelers blijft, tot de laatste speler is vertrokken. Dit geldt ook voor de tegenpartij.
– Dringend beroep op iedereen, om alle afval in de daar voor bestemde afvalbakken te deponeren en het grove vuil op te ruimen, zowel in eigen kleedkamer als dat van de tegenstander.
– Voetbalschoenen kunnen voor het bereiken van de kleedkamergebouw worden afgeveegd op de bezems, die voor de ingang van de kleedkamers liggen. De leiders dienen hierop toezicht te houden.

Verenigingseigendommen
Wijhe’92 doet haar best alle spelers en begeleiders van spullen (wedstrijd- en trainingsballen, hesjes en pionnen, doelen) te voorzien die van belang zijn voor de uitoefening van hun taak. Ook hiervoor zijn enkele spelregels vastgelegd ter voorkoming van verlies of beschadiging:
– Ga er mee om of het jouw eigendommen zijn.
– Controleer voor en na de training en wedstrijd of de spullen compleet zijn en meld eventuele gebreken of vermissingen bij beheer.
– Laat lekke wedstrijd- of trainingsballen niet in de kastjes achter, maar meld dit bij beheer en ze worden vervangen. Sluit de kastjes ook tijdens de trainingen en wedstrijden af, om vermissingen te voorkomen.

Uitgifte en inname sleutels en jassen/vesten
Voor een professionele uitstraling van de vereniging worden aan de leiders jassen en vesten beschikbaar gesteld. Onderstaand het bruikleen-/uitleen reglement:
– De jas krijg je in bruikleen, d.w.z. je bent geen eigenaar van de jas. Wees zuinig op je jas, sleutels en andere verenigingseigendommen.
– Draag je jas alleen tijdens het uitoefenen van jouw functie, dus niet tijdens het winkelen, familiebezoek, het uitgaan of op vakantie.
– Iedere jas is genummerd, jij bent verantwoordelijk voor de jouw toegewezen jas.
– Jassen die beschadigd zijn inleveren bij beheer, zij zorgen voor het herstel van de jas.
– Er mogen geen andere uitingen als teksten, namen stickers op de jas worden aangebracht
– Sleutels mogen niet worden bijgemaakt, extra sleutels aanvragen bij beheer. Ga met de sleutels om, alsof jouw eigen spullen achter het slot zitten.
– Bij diefstal of verlies dit zo spoedig mogelijk melden bij beheer.
– Om recht te hebben op verenigingsspullen, wordt een borg gevraagd van
€ 5,00.

Sporthallen
Voor de zaalwedstrijden maakt Keukenland/Wijhe’92 gebruik van de twee zalen in sportcomplex De Lange Slag, aan de Lange Slagen te Wijhe.
De indeling van de zalen en kleedkamers wordt door de beheerder van de sporthal op de beeldschermen en/of borden nabij de entree van het sportcomplex aangegeven. De leiders dienen er op toe te zien dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten. Afval dient zowel binnen als buiten in de afvalbakken te worden gedeponeerd.

Plattegrond

Bekijk hieronder de plattegrond van Wijhe’92 of klik op de onderstaande knop om deze te downloaden.

Sponsor worden?

Sponsor worden van dit team of van Wijhe’92? Dat kan! Ga voor meer informatie naar onze sponsor pagina.

Activiteiten

Augustus 2022

Geen evenementen gevonden