Gedragscode en kernwaarden

Afspraken en procedures

 Beste leden, vrijwilligers, kader, ouders/verzorgers van jeugdspelers,

Voetbal en handbal is een teamsport. Individuele klasse is weliswaar belangrijk, maar ondergeschikt aan de onderlinge samenwerking tussen de spelers op het veld en de hulpkrachten die er omheen staan (reserves, leid(st)ers, trainers, coaches, verzorgers en (assistent-)scheidsrechters). Bij een teamsport kun je op elkaar bouwen zowel tijdens de trainingen en wedstrijden als ook bij activiteiten daar omheen. Een teamsport vraagt verantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het veld. Duidelijkheid rondom wat van je verwacht wordt (de gedragsregels) dragen daar nadrukkelijk positief aan bij. Met deze gedragscode wil het hoofdbestuur van Wijhe’92 dan ook kenbaar maken welk gedrag en welke houding de vereniging verwacht van haar leden, vrijwilligers, kader en ouders/verzorgers van jeugdspelers.

Deze gedragscode:

 • Is een herziening van de gedragscode gedateerd 27 januari 2016;
 • Staat gepubliceerd op de website van Wijhe’92;
 • Is niet vrijblijvend;
 • Is een verantwoordelijkheid van een ieder die betrokken is bij en of lid is van Wijhe’92;
 • Vormt één geheel met het anti-pestprotocol, het beleid sport en gedrag én de spelregels van Wijhe ‘92.

Onder het motto: Goed voorbeeld doet goed volgen vragen wij de volwassenen, zowel spelers als vrijwilligers en ouders/verzorgers, een belangrijke voorbeeldfunctie voor de jeugd te vervullen.

Met sportieve groet,

Het hoofdbestuur van s.v. Wijhe ‘92

Wilco Overweg – Voorzitter

John Voppen – Secretaris en juridische zaken

Mike Jonkman –  Penningmeester

Robert Drost – Accommodatie

Marijn Platenkamp – Voetbal

Martijn Endeman – Handbal en kantine

Joost van der Zee – Communicatie, activiteiten en vrijwilligers

Maarten Nijland – Communicatie, activiteiten en vrijwilligers

Missie (hier gaan wij voor!) : Wijhe ’92 is een actieve en betrokken vereniging waar je je thuis voelt en waar je in een veilige omgeving op je eigen niveau kunt sporten. Saamhorigheid, plezier hebben en met elkaar verantwoordelijk zijn voor de vereniging staan hierbij voorop.

Visie (hier staan wij voor!): Wij willen een sterke en financieel gezonde vereniging zijn met een positieve uitstraling waar plezier en prestatie hand in hand gaan én een club zijn die een sociaal maatschappelijke bijdrage levert.  We  willen  voor onze  leden en omgeving een  vereniging  zijn  waar iedereen zich thuis  en welkom voelt.  We  willen dat  ieder lid  op  zijn  of  haar niveau  kan sporten,  waarbij plezier,  veiligheid , ontwikkeling en participatie voorop  staan.  Iedereen draagt zijn steentje bij aan het draaiende houden van de vereniging en samen zetten wij onze talenten op en naast het veld in. We  bewaken  de  cultuur  van  saamhorigheid  en waarden en  normen in  de  omgang  met  elkaar. Het aanbod van sporten en andere activiteiten rondom de club willen wij verbreden en zorgen dat het beoefenen van sport laagdrempelig blijft.

Gedragsindicatoren

Vanuit de missie en visie zijn er vier kernwaarden geformuleerd die uitgewerkt zijn in gedragsindicatoren. Van al onze leden (en bij kinderen hun ouders) en vrijwilligers verwachten wij dat deze zich houden aan de indicatoren en op passende wijze met elkaar omgaan. Ook in het anti-pestprotocol, het beleid sport en gedrag én de spelregels van Wijhe ’92 zijn elementen en gedragingen opgenomen die wij nastreven en belangrijk vinden binnen onze vereniging. Het gewenste gedrag dienen wij gezamenlijk uit te dragen en samen zijn wij hier verantwoordelijk voor

VEILIGHEID
Verantwoordelijk voor elkaars veiligheid, zowel fysiek als sociaal

 1. Wij creëren een veilige omgeving waar aandacht is voor elkaar en waar jij je kwetsbaar op kunt stellen
 2. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om niet alleen zelf maar ook vooral samen veilig te sporten
 3. We gaan met respect met elkaar om

ONTWIKKELING
Ontwikkeling op zowel sportief als sociaal gebied

 1. Wij ontwikkelen ons op sportief en sociaal vlak, zowel als individu en als groep
 2. Wij stimuleren elkaar om te blijven deelnemen en ontwikkelen
 3. Wij geven elkaar de ruimte om te taken op te pakken en te groeien

PLEZIER
Wij halen plezier uit het samen zijn en onze prestaties

 1. Bij ons gaan plezier en prestatie hand in hand
 2. Onze vereniging is een plek om samen te komen
 3. Wij halen plezier uit samen doen en samen zijn
 4. Wij spreken waardering naar elkaar uit

PARTICIPATIE
Samen zetten wij onze talenten op en naast het veld in

 1. Wij zetten binnen en buiten het veld onze talenten in
 2. Wij nemen en geven elkaar de verantwoordelijkheid en durven elkaar daarop aan te spreken
 3. Wij werken samen om onze sportieve en maatschappelijke doelen te behalen
 4. Wij delen ontwikkelingen en successen met elkaar
 5. We verwachten van elkaar dat ieder zich actief inzet voor de club

Informatie niet gevonden?

Niet gevonden waar je naar op zoek was? Maak gebruik van de zoekbalk of neem anders contact op via onderstaande link.

Sponsor worden?

Sponsor worden van dit team of van Wijhe’92? Dat kan! Ga voor meer informatie naar onze sponsor pagina.

Activiteiten

Juli 2024

 • Januari 2022
 • Februari 2022
 • Maart 2022
 • April 2022
 • Mei 2022
 • Juni 2022
 • Juli 2022
 • Augustus 2022
 • September 2022
 • Oktober 2022
 • November 2022
 • December 2022
 • Januari 2023
 • Februari 2023
 • Maart 2023
 • April 2023
 • Mei 2023
 • Juni 2023
 • Juli 2023
 • Augustus 2023
 • September 2023
 • Oktober 2023
 • November 2023
 • December 2023
 • Januari 2024
 • Februari 2024
 • Maart 2024
 • April 2024
 • Mei 2024
 • Juni 2024
 • Juli 2024
 • Augustus 2024
 • September 2024
 • Oktober 2024
 • November 2024
 • December 2024
 • Januari 2025
 • Februari 2025
 • Maart 2025
 • April 2025
 • Mei 2025
 • Juni 2025
 • Juli 2025
 • Augustus 2025
 • September 2025
 • Oktober 2025
 • November 2025
 • December 2025
 • Januari 2026
 • Februari 2026
 • Maart 2026
 • April 2026
 • Mei 2026
 • Juni 2026
 • Juli 2026
 • Augustus 2026
 • September 2026
 • Oktober 2026
 • November 2026
 • December 2026
 • Januari 2027
 • Februari 2027
 • Maart 2027
 • April 2027
 • Mei 2027
 • Juni 2027
 • Juli 2027
 • Augustus 2027
 • September 2027
 • Oktober 2027
 • November 2027
 • December 2027
0 evenementen gevonden.