Trainingen jeugdteams

Er is geïnventariseerd bij de jeugdteams van de handbal en de voetbal naar de animo om het trainen weer op te pakken. Het blijkt dat er veel enthousiasme én een grote animo is onder de jeugd (en de trainers) om weer te gaan trainen!

Het bestuur heeft volgende week nog een overleg met de gemeente over de voorwaarden waaronder de trainingen ook van de gemeente weer mogen worden hervat. Wij hebben daarvoor inmiddels een concept protocol opgesteld. Hierin staan de gedragsregels en afspraken die gelden voor de diverse doelgroepen, zodat het veilig sporten is bij Wijhe ’92.

Eind volgende week verwachten wij, dat de ‘seinen op groen staan’ om vanaf 4 mei 2020 de trainingen bij de jeugd weer te hervatten. We houden je op de hoogte!