Teamindelingen 2020-2021

Ondanks dat het voor een ieder momenteel een rare situatie is door het Corona Virus, is de tijd van het jaar wel aangebroken om als jeugdbestuur onze blik te werpen op het aankomende seizoen. Voor seizoen 2020-2021 zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen op de teamindelingen.

Doordat we nu bijna een gehele 2e seizoenshelft missen, wordt onze taak om elke speler in het juiste team te plaatsen een extra uitdaging. Om jullie toch optimaal te informeren en een kijkje te geven over de manier waarop de indelingen worden gemaakt, willen we jullie informeren over de indelingsprocedure.

Hoe ziet onze indelingsprocedure er uit?
Vanaf de start van het seizoen zijn de mensen in het jeugdbestuur (scouts, leeftijd coördinatoren,  Hoofd Jeugdopleidingen) druk bezig met het bezoeken van wedstrijden en trainingen. Daar worden alle spelers meerdere malen gezien, zodat er van elke speler een goed beeld is van de huidige status van zijn/haar ontwikkeling.

Medio december worden er door de scouts beoordelingsformulieren verstuurd naar de trainers/leiders van elk team. Een geheel nieuw ontwikkeld beoordelingsformulier waar op meerdere aspecten beoordeeld wordt. Denk hierbij aan sociale, tactische, mentale en fysieke vaardigheden.

In de maanden maart en april, als alle beoordelingsformulieren binnen zijn en de 2e seizoenshelft weer in volle gang is, komt de CTZ (Commissie Technische Zaken) bij elkaar om de indelingen voor de selectieteams te bespreken. Hierin wordt door de scouts besproken met de HJO wat hun visie op elke speler is, en wordt er vervolgens besproken in welk team deze speler het beste tot zijn recht kan komen in het nieuwe seizoen.

Uiteraard zijn er altijd twijfelgevallen. Hier wordt vervolgens geraadpleegd bij de trainers en leeftijd coördinatoren wat de mening is over deze spelers, indien nodig.

Aan de hand van deze bevindingen van de scouts, HJO en de ingevulde beoordelingsformulieren door de trainers, worden vervolgens in april de selectieteams geformuleerd.

We streven er naar om de selectieteams in april rond te hebben.

De indelingsprocedure van de niet-selectieteams ligt in handen van de jeugdcommissie.

Ook hier is het contact tussen de trainers en de leeftijd coördinatoren van belang. Zo kan de jeugdcommissie niet alleen hun eigen visie van de speler bepalen, maar ook aan de hand van gesprekken of het ingevulde beoordelingsformulier diezelfde visie kracht bijzetten.

We streven er naar om de niet-selectieteams in mei rond te hebben.

Dit jaar wordt er niet meer gewerkt met een grotere groep spelers bij een selectieteam, waarbij er in de voorbereiding nog een x aantal speler moet ”afvallen” naar een lager team. Hier hebben wij voor gekozen omdat wij van mening zijn dat wij aan de hand van onze eigen bevindingen en die van de trainers een goed genoeg beeld moeten hebben van de invulling van een team voor de zomerstop. Het moeten laten afvallen zal midden in een seizoen voor een speler een onnodige teleurstelling zijn.

In de hoop dat we jullie een goed kijkje hebben kunnen laten geven in de indelingsprocedure, wensen we een ieder succes en sterkte in deze vervelende Corona tijd.

Namens het jeugdbestuur,

Djordi van der Hoop