Trainingen jeugd Wijhe ’92 van start

Trainingen voor jeugd Wijhe ’92 definitief van start

De jeugdteams bij de handbal en de voetbal pakken vanaf maandag 4 mei 2020 de trainingen weer op. De handbal teams gaan gebruik maken van de beachvelden en de voetbaljeugd gebruikt het hoofdveld én het zogenaamde SPOC veld (veld 4). Om het geheel in goede banen te leiden en veilig te kunnen trainen zijn diverse overleggen gevoerd en de nodige acties in gang gezet. Veel vrijwilligers van Wijhe ’92 hebben zich er voor ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Dank daarvoor namens het bestuur!

Zo is een nieuw veld-en tijdsschema gemaakt met voldoende tijd om te wisselen tussen de teams zonder dat een te grote groep samenkomt. Ook zijn er looproutes naar de velden uitgezet en is de fietsenstalling anders opgezet. Voor de oudere voetbaljeugd zijn trainingsvormen bedacht waarbij men de 1,5 meter afstand kan hanteren. Verder is een protocol opgesteld. Hierin staan de gedragsregels en afspraken die gelden voor de diverse doelgroepen, zodat het veilig sporten is bij Wijhe ’92. Deze gedragsregels en afspraken worden verspreid en gecommuniceerd via de jeugdcommissie respectievelijk de trainers. Dringend verzoek aan allen is om hier serieus mee om te gaan, zodat de trainingen plezierig en veilig verlopen. Ook de veldindeling en de tijdstippen en trainingsdagen zijn bekend bij de trainers.

Voor degenen die graag alle informatie willen nalezen is bijgevoegd:

Het bestuur van sv. Wijhe ‘92