Corona protocol Wijhe’92

Protocol Wijhe ’92 Corona (versie per 1 juni 2020)

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. De seniorenleden (18 plus) mogen vanaf medio mei 2020 ook weer trainen met inachtneming van de zogenaamde 1,5 meter afstand richtlijn. Met dit protocol willen we als Wijhe’92 de diverse groeperingen helderheid geven hoe te handelen en hen aandachtspunten aan te reiken. Hierbij willen we trainingen weer uit gaan voeren binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. Wijhe ’92 heeft vanaf maandag 4 mei 2020 de trainingen voor de jeugd weer hervat.

Regelmatig vindt update van dit protocol plaats, omdat de maatregelen regelmatig worden aangepast.

Verantwoordelijkheid

Wijhe ’92 is verantwoordelijkheid voor het organiseren van de sportactiviteiten, het ordelijk verloop van de trainingen en voor het handhaven van het protocol. Wijhe’92 is niet verantwoordelijk voor de gezondheid én gezondheidsklachten die mogelijk ontstaan door het gezamenlijk trainen. De vereniging biedt trainingen aan en ouders en trainers/leiders maken zelf een keuze of zij hun kind(eren) weer willen laten trainen (verantwoordelijkheid ligt bij de ouders). Bij de seniorenleden maakt een ieder zijn/haar eigen keuze. Ook trainers zijn vrij om al of niet voor een groep te gaan staan.

Aandachtspunten Wijhe’92

 • stelt coördinator (corona-verantwoordelijke) aan die tijdens de trainingen toezicht houdt. Deze is herkenbaar aanwezig (bijv. met hesje); Tot 15 juni 2020 is er tenminste een coördinator aanwezig. Daarna vindt een afbouw plaats van het coördinatorschap als blijkt dat de sporters zich goed houden aan het protocol.
 • instrueert trainers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier de trainingen kunnen uitvoeren;
 • communiceert de regels met trainers, sporters en hun ouders
 • instrueert trainers dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 • hangt de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie
 • zorgt op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing. Het toegangshek staat open, de looproute bij dit hek wordt duidelijk aangegeven én hoe de looproute naar de velden is, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie.
 • zorgt er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden; De fietsenstalling is hierop aangepast.
 • houdt de kantine (tot 1 juli 2020), kleedkamergebouw en andere ruimtes gesloten.
 • zorgt dat de sportmaterialen beschikbaar zijn voor trainers en sporters. De sleutels voor de ballenkasten liggen in de postbakjes op tafel bij ingang kleedgebouw. Deze worden verdeeld door de coördinator.
 • zorgt dat EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn.
 • zorgt dat er geen toeschouwers en/of ouders zijn bij de training.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag er weer gesport worden;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar);
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Voor trainers

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • houd je aan de aangegeven looproute bij ingang van de accommodatie en de route van en naar de velden én aan de instructies van de aanwezige coördinator.
 • Let op dat senioren spelers/speelsters (vanaf 19 jaar) niet in groepjes samen komen voor en na de trainingen
 • bereid je training goed voor. Vanaf 19 jaar en ouder geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. Stem de inhoud van je training vooraf af met het hoofd van de jeugdopleiding dan wel de coördinator van de betreffende groep;
 • zorg dat er in de senioren zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen is op geen enkel moment toegestaan;
 • zorg dat de training klaar staat als de spelers/speelsters het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers/speelsters in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan spelers/speelsters duidelijk, met name voor de groep waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • wijs spelers/speelsters op het belang van handen wassen en laat spelers/speelsters geen handen schudden;
 • help de spelers/speelsters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je spelers/speelsters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • zorg dat spelers/speelsters s de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
 • Laat spelers/speelsters een eigen bidon van huis meenemen en verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
 • Attendeer spelers/speelsters erop: niet spugen en snuiten op het veld;
 • Tijdens de training geen hesjes uitwisselen tussen spelers/speelsters en zorg dat gebruikte hesjes voor de nieuwe training weer schoon zijn;
 • Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat spelers/speelsters niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De spelers/speelsters moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat spelers/speelsters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers en/of ouders zijn bij de training.

Voor sporters/ spelers/speelsters

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. De aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom zo kort mogelijk voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • houd je aan de aangegeven looproute bij ingang van de accommodatie en de route van en naar de velden
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, en aanwezige coördinatoren en/of bestuursleden;
 • sporters van 19 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij jongere sporters is deze afstandsbeperking onderling niet (meer) aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
 • pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
 • probeer de bal zo min mogelijk te koppen
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • laat je kind(eren) een eigen gevulde bidon mee nemen naar de training;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • kom zo kort mogelijk voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, coördinatoren en eventuele bestuursleden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Handhaven regels:

 • 1e  Overtreding protocol is waarschuwing
 • 2e Overtreding protocol is einde training hele team (volgend trainingsavond weer welkom voor een volgende poging)

Plattegrond Looproutes
Corona protocal Handbal

Versie 31 mei 2020