De gevolgen van de coronacrisis voor Wijhe’92

Het hoofdbestuur heeft in deze crisistijd een aantal besluiten moeten nemen, maar heeft ook acties uitgezet om de financiële positie van de vereniging enigszins in balans te houden. Ondanks deze besluiten en acties zullen wij het seizoen 2019-2020 waarschijnlijk afsluiten met een financieel tekort. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 1. Dalende kantineomzet (geen opbrengsten in de laatste maanden april, mei en juni);
 2. Ons internationaal evenement De IJsseltrophy gaat niet door. Dit jaar was een extra groot toernooi beoogd. Naast dat dit bijzonder jammer is voor het voorbereidende werk dat er al is ingestoken door de organisatie, betekent dit voor de vereniging een grote verliespost;
 3. Onze vaste kosten zoals: salariskosten, kosten voor gas, elektra en verzekeringen, veld-en sporthalhuur (zie verderop) gaan gewoon door;
Maatregelen

De volgende maatregelen zijn genomen om het financiële tekort proberen te beperken:

 1. Aanvulling aangevraagd bij de Overheid op de betaling van salarissen van trainers;
 2. Eénmalige financiële ondersteuning aangevraagd bij compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS);
 3. Subsidie aangevraagd bij het noodfonds van de Rabobank;
 4. De reiskostenvergoedingen van de betaalde trainers zijn stopgezet;
 5. We hebben bij de gemeente de betaalde sporthalhuur teruggevraagd voor de periode dat er geen gebruik is gemaakt van de sporthal. Dit hebben we ook gedaan voor de veldhuur. Antwoord van gemeente is inmiddels binnen: de huur moet wel worden betaald;
 6. Kantinevoorraad wat terug kon naar de leverancier is teruggegaan. We hebben overblijvende goederen aan de voedselbank geschonken;
 7. De bondskosten aan de KNVB worden tijdelijk stopgezet. De bondskosten van het NHV lopen wel door.
 8. Maatregelen genomen om op gas en elektra te besparen.
Contributie

Daarnaast heeft het Hoofdbestuur ook moeten besluiten om de laatste contributie-inning van het seizoen 2019-2020 te gaan innen. Dit is in lijn met hoe de bonden van de voetbal (KNVB) en handbal (NHV) hun leden ook adviseren.

Als voor Wijhe’92 de laatste contributie-inning van seizoen 2019-2020 weg zou vallen dan is het financiële tekort groot!

ALV

Het hoofdbestuur zal in de algemene leden vergadering (ALV) die in najaar van 2020 gehouden zal worden een toelichting geven over de financiële resultaten over het seizoen 2019-2020. Tijdens de ALV kan er inhoudelijk een gesprek/discussie plaatsvinden over de gevolgen van de coronacrisis met onze leden.

We rekenen op uw begrip in deze vervelende periode.

Hoofdbestuur Wijhe’92

Geke, John, Cor en Andre