Algemene ledenvergadering 2021: Nieuw hoofdbestuur & Corona-compensatie

Op maandag 14 juni heeft in “de Verlenging” de algemene ledenvergadering van 2021 plaatsgevonden. Tijdens de vergadering heeft het oude bestuur inzicht gegeven in de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Daarnaast is officieel het stokje overgedragen aan het nieuwe hoofdbestuur. Ondanks de geldende Corona-maatregelen was het mooi om te zien dat onze leden zowel fysiek als online deel hebben genomen aan deze avond. Hieronder lees je de belangrijkste punten van de avond terug.

Terugblik op afgelopen jaar

Vanwege Corona is er afgelopen jaar helaas niet veel in competitieverband gesport, echter op organisatorisch vlak heeft er wel het één en ander plaatsgevonden. Na ongeveer 3 jaar heeft het interim-bestuur opvolging gevonden. Tijdens deze periode is veel gebeurd; kampioenschap 1e voetbalelftal, aanleg van beachvelden, nieuwe kledinglease ondertekend en heeft een inspiratiegroep van vrijwilligers een plan gemaakt om participatie binnen Wijhe’92 te vergroten.

Financieel & Corona-compensatie voorstel

Duidelijk is het feit dat de kantine nauwelijks open is geweest en de vereniging dus significante inkomsten is misgelopen. Echter onze leden en sponsoren hebben de club niet in de steek gelaten. Alle 4 kwartalen is contributie betaald en zijn ook 95% van alle sponsordeals betaald (!) Prachtig om te zien dat onze leden ook in deze tijden de vereniging blijven ondersteunen. Om onze leden toch tegemoet te komen is er tijdens de vergadering een stemronde geweest met betrekking tot Corona-compensatie. Uit onderstaande opties is met een duidelijke meerderheid optie 3  als winnaar uit de bus gekomen.

Voordracht nieuwe bestuur

Zoals al eerder aangekondigd zijn we zeer verheugd met het feit dat we een nieuw en enthousiast hoofdbestuur mogen verwelkomen. Van het oude bestuur blijft John Voppen als secretaris zitten en wordt vergezeld door:

  • Wilco Overweg – Voorzitter
  • Mike Jonkman –  Penningmeester
  • John Voppen – Secretaris en juridische zaken
  • Robert Drost – Accommodatie
  • Marijn Platenkamp – Voetbal
  • Martijn Endeman – Handbal en kantine
  • Joost van der Zee – Communicatie, activiteiten en vrijwilligers
  • Maarten Nijland – Communicatie, activiteiten en vrijwilligers

Via deze weg willen we het oude bestuur nogmaals bedanken en ons nieuwe hoofdbestuur enorm veel plezier en succes wensen!

Oud voorzitter Geke Wichems draagt het stokje over aan Wilco Overweg

Meerjarenplan

Als eerste taak houdt het nieuwe hoofdbestuur zich bezig met het opstellen van een meerjarenplan. Belangrijk in dit plan zijn de ideeën en input van onze leden. Vandaar dat we via deze weg onze leden graag uitnodigen om met aandachtspunten en wensen te komen.

meerjarenplan