Algemene Ledenvergadering 15 november

Op 15 november om 20:00 zal de algemene ledenvergadering weer plaatsvinden. Deze vergadering zal fysiek bij te wonen zijn onze kantine De Verlenging.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 • Wat zijn de plannen van het nieuwe bestuur?
 • Komt er een nieuw kunstgrasvoetbalveld?
 • Hoe staat Wijhe ’92 er financieel voor na Corona?
 • Wat gebeurt er met de contributie?

 

Zo maar wat vragen die tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2021 om 20.00 uur in ons clubhuis ‘de Verlenging’ aan de orde komen. Wees er bij en laat je betrokkenheid bij de club zien!

Download hier het het verslag van de afgelopen ALV van 14 juni!

De agenda ziet er als volgt uit:

 

 1. Opening 
 2. Rondvraag: vragen van leden worden geïnventariseerd en aan eind van vergadering beantwoord.
 3. Verslag laatste ALV d.d. 14 juni 2021

Punt 4 door interim bestuur

 1. Financieel overzicht seizoen 2020-2021, decharge kascommissie en bemensing nieuwe kascommissie
 2. Meerjarenplan hoofdbestuur. Welke investeringen en concrete ideeën en plannen worden de komende jaren tot uitvoering gebracht?
 3. Goedkeuring begroting seizoen 2021-2022
 4. Antwoorden op de vragen uit de rondvraag 
 5. Sluiting

 

Namens het hoofdbestuur van Wijhe’92

Wilco Overweg, voorzitter John Voppen, secretaris.