Aangescherpte corona maatregelen vanaf 29 september 2020

Het kabinet heeft maandagavond nieuwe ingrijpende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen ook onze vereniging. De komende drie weken (voorlopig tot 20 oktober 2020) mag bij geen enkele sportwedstrijd nog publiek aanwezig zijn en is onze kantine ‘de Verlenging’ dicht. Het bestuur van Wijhe ’92 roept een ieder op hier aan mee te werken en zich te houden aan de corona maatregelen. Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden, voor de sport en voor de spelers/speelsters.  

Hieronder een toelichting hoe de twee bovenstaande hoofdregels uitgelegd en soms genuanceerd moeten worden. 

Sluiting van de kantine

Deze maatregel is genomen om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft én er geen verkoop plaatsvindt van consumpties en snacks etc. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten. Een deel van de sportkantine wordt op wedstrijddagen wel gebruikt om bijvoorbeeld thee te zetten voor de teams in de rust en om scheidsrechters en actieve vrijwilligers een consumptie aan te kunnen bieden. Daarnaast kan ‘de Verlenging gebruikt worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal en de handbal zoals voor het wedstrijdsecretariaat, de bestuurskamer, commissie overleg en voor trainingen en cursussen. Hierbij gelden wel altijd het maximale aantal (30) toegestane personen in binnenruimtes en 1.5 m afstand.  

Geen publiek bij het sporten (trainingen en wedstrijden)

Ook deze maatregel is bedoeld om groepsvorming te voorkomen. Er zijn enkele uitzonderingen hierop. 

Naast de spelers/speelsters en de bijbehorende staf blijven personen en vrijwilligers van Wijhe ‘92 welkom die een formele functie of een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Het gaat dan om de gebruikelijke bezetting van teams met coaches, leiders, verzorgers, assistent scheidsrechters en overige ondersteunende stafleden zoals bijvoorbeeld een video-analist, fotograaf en speaker.

Verder zijn vanuit hun functie of rol ook andere vrijwilligers welkom, want zij zijn nodig voor het ordelijk verloop van wedstrijden en/of de organisatie rondom wedstrijden. Gedacht kan worden aan de beheerders van de sportaccommodatie, een kantinemedewerker, wedstrijdsecretarissen, bestuursleden, bestuurders van dienst en vrijwilligers die de ontvangst van gasten regelen, maar ook externe officials bijvoorbeeld waarnemers of scheidsrechter begeleiders van de KNVB. 

Andere uitzondering op de hoofdregel is, dat “rij-ouders” van jeugd t/m 19 jaar van bezoekende teams geacht worden onderdeel uit te maken van het begeleidingsteam van de sporters. Deze hebben dus ook toegang. 

Ouders die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking of ouders van heel jonge kinderen  mogen ook worden toegelaten.  

Overige ouders mogen helaas niet naar hun kinderen kijken. Ook niet als zij hun kind naar de eigen sportaccommodatie brengen. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken naar de training/wedstrijd.   

Dat laatste geldt ook voor spelers/speelsters die voor of na hun eigen wedstrijd naar een ander wedstrijd willen kijken. Dat is ook niet toegestaan. Zij worden dan gezien als toeschouwers en zijn op die tijden dus helaas niet welkom op het sportpark. 

Bij vragen/onduidelijkheden over wie toegang heeft? stel ze via: secretaris@wijhe92.nl 

Wedstrijden streamen?

Om het niet kunnen bezoeken van wedstrijden enigszins te kunnen compenseren worden de mogelijkheden onderzocht om te bezien of we wedstrijden van de 1e teams van handbal en voetbal kunnen gaan ‘streamen’, zodat toeschouwers/supporters de wedstrijd via de PC ‘live’ kunnen volgen. Als dit lukt dan volgt daar nader bericht over. 

Het bestuur van Wijhe ‘92