Wijhe’92 krijgt lang gekoesterd kunstgrasveld

Dankzij goede samenwerking tussen de gemeente Olst-Wijhe, Wijhe ’92 en de onderwijspartners in Wijhe, komt op het terrein van Wijhe ’92 een kunstgrasveld. In eerste instantie zou dit een hybride veld worden, als ruil voor het huidige multifunctionele speelveld dat plaatsmaakt voor het nieuwe kindcentrum op de SPOC-locatie. Met de komst van het kunstgrasveld zijn alle partijen de komende tien jaar verzekerd van voldoende capaciteit voor voetbal en buitensport. De extra kosten die ermee gemoeid zijn worden door alle partijen bijeengebracht.

Voorzitter Wijhe ’92 Wilco Overweg: ‘’Mijn verwachtingen over de samenwerking zijn meer dan overtroffen! We hebben bij de gemeente een luisterend oor gevonden, doordat ze serieus omging met de door ons ingebrachte problemen. Samen zijn we op een snelle en creatieve manier gekomen tot een oplossing waar iedereen blij van wordt. Wij, als Wijhe 92, kijken uit naar de realisatiefase van dit traject en hebben het volste vertrouwen dat we een fantastisch kunstgrasveld gaan aanleggen voor de Wijhese gemeenschap’’.  

Wethouder Hans Olthof reageert al even enthousiast: “Het is voor het eerst dat we op dit terrein met partijen samenwerken en al aan de voorkant kijken wat er nodig is. Ik ben blij hoe we dit gezamenlijk hebben opgepakt en de financiering hebben geregeld. Als de gemeente de meerkosten zelf had moeten betalen, was het veld er waarschijnlijk om financiële redenen niet gekomen. Dat ons dit samen nu wel lukt, is een prachtig voorbeeld van lokaal partnerschap en samenwerking.”

Kunstgrasveld biedt wel voldoende capaciteit

De gemeente Olst-Wijhe groeit de komende tien jaar met ruim duizend woningen. Dat betekent dat er ook steeds meer inwoners gebruik gaan maken van (sport)voorzieningen in de gemeente. Met dat gegeven in het achterhoofd hebben de gemeente Olst-Wijhe en Wijhe ’92 de krachten gebundeld en samen onderzocht of een hybride voetbalveld voldoende capaciteit zou bieden. Uit dat onderzoek bleek dat een (tweede) kunstgrasveld bij Wijhe ’92 beter past.

Financiën
Een kunstgrasveld is ongeveer anderhalve ton duurder dan een hybride veld, waarvoor de financiën al rond waren. Het verschil moet gezamenlijk worden opgebracht. En dat is gelukt. Wijhe ’92 investeert ruim een derde van dit bedrag, de gemeente Olst-Wijhe heeft ook een bijdrage toegezegd en een deel wordt betaald vanuit het Rijk via de stimuleringsregeling. De onderwijsaanbieders betalen straks huur voor het gebruik van het veld. Niet alleen de financiering wordt gezamenlijk opgepakt, ook wordt de realisatie samen opgepakt. Materialen worden hergebruikt, sponsoren wordt gevraagd een bijdrage te leveren en er wordt vooral tempo gemaakt. Daardoor is het mogelijk dat vóór het einde van dit jaar het nieuwe kunstgrasveld speelklaar is.