Voorlopige team- indeling senioren

Voorlopige teamindeling senioren afdeling voetbal seizoen 2019 – 2020 bekend

Download de teamindeling
Voorbereidingsprogramma
Voorbereiding Wijhe’92 1

De afgelopen maanden zijn de seniorencommissie, technisch hart, selectietrainers en leiders weer druk bezig geweest met de teamindeling voor het komende seizoen 2019-2020.
De voorlopige teamindeling is nu bekend (zie bijlage).

Bij het indelen van de teams zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn vastgelegd in het (nieuwe technisch) beleid van Wijhe ’92. Verder hebben de uitkomsten van de spelersenquête een belangrijke rol gespeeld.
Het was dit jaar weer een grote klus om een goede teamindeling te maken. De leiders zijn er dit jaar, net als vorige jaren volledig bij betrokken.
Het is echter helaas niet zo dat aan elke individuele wens gevolg kan worden gegeven. Wij gaan er vanuit dat hiervoor begrip is.

De samenstelling van de selectie, team 1 t/m 3 is (in overleg met betrokkenen) tot stand gekomen. Deze is gemaakt op basis van kwaliteit, mentaliteit, trainingsopkomst en potentie voor de toekomst.

In de laatste leidersvergadering hebben alle aanwezige leiders unaniem het voorstel van de seniorencommissie over genomen. De leiders stemden in, dat wij voor het nieuwe seizoen 10 (heren)teams inschrijven voor de competitie op zondag. T.a.v. de teamindeling waren de leiders het ook unaniem eens met de indeling zoals die er nu ligt. Niet alle teams hebben op dit moment hetzelfde aantal spelers. Dit is gedaan om aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen. Dit heeft ook consequenties, het vraagt om flexibiliteit van de (andere) teams en spelers. Teams met veel spelers zullen andere teams moeten ondersteunen. De leiders van deze teams hebben hier mee ingestemd en zullen dit ook duidelijk aan hun spelers kenbaar maken. Een consequentie van als team bij elkaar blijven. Blijkt in de loop van het seizoen dat dit niet waargemaakt wordt, dan zullen we overwegen om een andere indeling te maken. Maar we gaan van ieders positieve inzet uit!

Verder is er een G-team en 2 vrouwenteams voor de competitie ingeschreven. Een vrouwen zondagsteam en een 25+ vrouwenteam, die 7 tegen 7 door de week gaat spelen.

Ook gaan wij door met de 45+ recreantengroep, die net als het afgelopen seizoen op de vrijdagavond weer deelneemt aan 7×7 toernooien van de “Zwolse onderlinge 45+ competitie”. Dit zijn 11 verenigingen uit Zwolle en omgeving. Dit is niet in KNVB verband. Telkens wordt het toernooi bij toerbeurt bij een van deze verenigingen georganiseerd.

Verder wordt er komend seizoen wederom weer een 35+ team ingeschreven voor de 7 x 7 competitie in KNVB verband. Deze wedstrijden/toernooien worden op de vrijdagavond (4 maal in het najaar en 4 maal in het voorjaar) gespeeld, telkens bij een vereniging in deze competitie. Het afgelopen seizoen was het 35+ voetbal een succes!

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het gaat om een voorlopige teamindeling. In de komende maanden kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht. Want wij zijn nog in gesprek met een aantal spelers/keepers en er gaan zich nog spelers aanmelden voor verschillende teams.
Mocht je mensen weten die graag in het nieuwe seizoen willen gaan voetballen, stimuleer ze dan om zich aan te melden of contact op te nemen met onderstaand mailadres.

Bij eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met iemand van de seniorencommissie of een mailtje worden gestuurd naar hakoekoek@live.nl

Vacatures!
Binnen de seniorenafdeling zijn wij verder op zoek naar de invulling van de volgende vacatures, te weten:
• leiders/coach voor het 3e team
• scheidsrechters senioren
• verzorger bij het 1e team op wedstrijddagen
Mochten er mensen zijn die deze vacatures willen invullen of je hebt suggesties voor deze invulling, neem dan contact op met bovenstaande persoon.
Deze vacatures mogen ook ingevuld worden als een deeltijdfunctie. Dit betekent dat 2 personen de functie vervullen en dus niet elke week aanwezig hoeven te zijn.

Download de teamindeling
Voorbereidingsprogramma
Voorbereiding Wijhe’92 1