Verslag algemene ledenvergadering

Maandag 15 november 2021 om 20:000 uur
Aanwezigen: 40 leden incl bestuur (kantine)
Namens hoofdbestuur: Wilco Overweg, John Voppen, Martijn Endeman, Mike Jonkman, Joost
van der Zee, Marijn Platenkamp, Maarten Nijland, Robert Drost en Marieke Olthof.
Agenda:
1. Opening
2. Inventarisatie vragen
3. Verslag laatste ALV d.d. 14 juni 2021
4. Financieel overzicht seizoen 2020-2021 en decharge kascommissie en bemensing
nieuwe kascommissie
5. Meerjarenplan nieuw bestuur 2021 – 2024
6. Vaststellen begroting en contributie dit seizoen
7. Beantwoorden openstaande vragen & sluiting

Download het volledige verslag hieronder!