Uit de bestuurskamer

Het interim-bestuur van Wijhe’92 komt geregeld bij elkaar om de lopende zaken door te nemen. Vanaf nu kan je de belangrijkste punten van deze vergaderingen teruglezen op de website van Wijhe’92. Het doel is hierbij om de leden zoveel mogelijk te informeren.

Zo is onlangs gesproken om de verkoop van bier op fles verder uit te breiden. Dit heeft een aantal voordelen, te weten:
• Minder tapverlies
• Minder vervuiling vloer
• Minder arbeidsintensief (kortere tijd tussen bestellen en afzet)
• Minder bevuilde tafels

Daar staan natuurlijk ook een aantal nadelen tegenover, zoals:
• Aanpassing uitgiftesysteem munten
• Redelijke belasting halen volle kratten
• Kleine opslagmogelijkheid in bar voor kratten
• Minder consumptieve omzet waardoor mogelijk minder financiële omzet

Daar komt bij dat er voor de opslag van de kratten bier (een afgeschermde) ruimte moet worden gecreëerd. Er wordt nu contact gezocht met Heineken om te kijken of de huidige tanks kunnen worden overgenomen om deze zodoende t.z.t. gedeeltelijk te kunnen verwijderen ten faveure van kratten bier. Uitgangspositie is dat er zowel bier op tap als bier op fles verkrijgbaar blijft. De Kantinecommissie gaat dit verder uitwerken alvorens hier een definitieve beslissing over wordt genomen.

Er is inmiddels ook wel een besluit genomen over de renovatie van de toiletruimte en de keukenvloer hiervoor worden deels vrijwilligers ingeschakeld en deels worden de werkzaamheden uitbesteed. De vloer in de keuken en de bijkeuken wordt binnenkort vervangen. In de toiletruimte worden drie vrijhangende wandclosetten gerealiseerd inclusief nieuw tegelwerk. Momenteel zijn er drie urinoirs en een staand closet.

Heeft u vragen of wenst u verdere info te ontvangen? Stuur dan gerust een mail naar secretaris@wijhe92.nl.