Uit de bestuurskamer

Het interim-bestuur van Wijhe’92 komt geregeld bij elkaar om de lopende zaken door te nemen.  Vanaf nu kan je de belangrijkste punten van deze vergaderingen teruglezen op de website van Wijhe’92. Het doel is hierbij om de leden zoveel mogelijk te informeren.

2e kunstgras voetbalveld

Als vervolg op de algemene ledenvergadering waarin het belang van een 2e kunstgras voetbalveld door de leden is benadrukt, is er een werkgroep ingesteld. Deze gaat de mogelijkheden verkennen om dit toch nog te realiseren, nu de gemeente in eerste instantie afwijzend heeft gereageerd. Ook kunnen alternatieven in beeld gebracht worden om de trainingsmogelijkheden te vergroten.

€ 8000 subsidie gekregen

Voor de aanleg van de beachvelden én om de bekostiging rond te krijgen, heeft het bestuur subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Sport. Na een lang traject is de subsidie inmiddels definitief toegezegd en ook al uitbetaald aan de vereniging. We hebben ruim € 8000 aan subsidie gekregen. Een mooi en groot bedrag!

Rookverbod

Er worden voorbereidingen getroffen om over te gaan tot een algemeen rookverbod op het gehele sportpark. De bedoeling is om dit in het voorjaar definitief in te voeren. De ledenvergadering heeft hier laatst al mee ingestemd.

13 juni voetbaldag jeugdteams

Wijhe ’92 gaat mee doen met de door de KNVB uitgeroepen Nationale Voetbaldag. Op zaterdag 13 juni 2020 vindt dit plaats en alle jeugdteams van Wijhe ‘92 gaan hier aan meedoen. We willen deze dag gebruiken om het seizoen gezamenlijk af te sluiten bij de jeugdteams. Er wordt dan een onderling toernooi georganiseerd met een leuke afsluitactiviteit. Ook worden mogelijk nieuwe leden uitgenodigd via de scholen om mee te doen. Hierdoor hopen we ook weer een aantal extra nieuwe leden te kunnen verwelkomen. De exacte details volgen later. Meer info kan je alvast hier vinden.