Ruim afval op langs de ijssel en ontvang een bijdrage voor de clubkas!

Dragen jullie als vereniging graag een steentje bij aan het oplossen van de plasticsoep? En willen jullie een extra bijdrage voor de clubkas verdienen? Ruim dan op zaterdag 18 april samen met je vereniging een stuk oever van de IJssel op (uiteraard onder voorbehoud van verdere corona-beperkingen).

Plasticsoep
Plastic flesjes, piepschuim en sigarettenfilters: wie een wandeling langs de IJssel maakt, ziet overal afval liggen. Als dat niet wordt opgeruimd, belandt het afval in de rivieren en uiteindelijk in de zee. Daar richt plasticsoep veel schade aan.

Schone Rivieren
De opruimactie langs de IJssel is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie,
Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Ons doel? Geen afval meer via rivieren naar de zee.
Naast de opruimacties doen we ook een grootschalig meerjarig afvalonderzoek met behulp van citizen
science. Dat is dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek. Dit voorjaar gingen de eerste vrijwillige rivierafvalonderzoekers op pad langs de IJssel. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om beleidsmakers en bedrijven aan te spreken om beleid aan te scherpen en lekkages te stoppen.

Word IJsseljutter en adopteer een tracé!
Willen jullie ook een stukje ‘IJssel’ in de buurt opruimen? In jullie gemeente zoeken we vijf verenigingen die een tracé van ongeveer 1,5 km langs de IJssel willen schoonmaken Deze actie wordt ondersteund door de provincie Overijssel en de gemeente.

Wat vragen wij van jullie?
Jullie stellen een groep samen van 10-30 enthousiaste personen die op 18 april een tracé willen opruimen. Daarnaast vragen wij je om een contactpersoon voor jullie vereniging aan te wijzen. Op 14 april vanaf 19:00 uur organiseren wij voor deze contactpersoon een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Wijhe). Het is belangrijk dat de contactpersoon die avond beschikbaar is. Uiteraard mag je ook met twee vertegenwoordigers komen.

De opruimactie
De opruimactie vindt plaats op zaterdagochtend 18 april. Tijdens de informatiebijeenkomst (14 april) bepalen we de op te ruimen tracés. Deze opruimtracés zijn allemaal gelegen op de oostelijke oever.
Wij zorgen in samenwerking met de gemeente voor:
 materialen zoals handschoenen, knijpers, vuilniszakken en verzamelcontainers;
 beknopte instructie voor opruimacties met veiligheidsinstructies etc.;
 een hele leuke dag!
Aanmelden

Wil jouw team meedoen? Meld je dan hier aan.
Je kan je team tot 6 april 2020 aanmelden. Er zijn dit najaar 5 tracés op te ruimen. Bij meer dan 5
aanmeldingen vindt er een selectie plaats. Hierbij geven we voorrang aan verenigingen die tijdens de vorige
opruimactie niet meededen. In week 15 wordt bekend gemaakt welke verenigingen mee kunnen doen aan de
opruimactie.

Coronavirus
Op dit moment is er door het coronavirus veel onzekerheid over het doorgaan van evenementen en
bijeenkomsten. Het is niet zeker of de informatiebijeenkomst en de opruimactie door kan gaan. We hebben
besloten om de werving voor de opruimacties wel te starten. Als de opruimactie niet door kan gaan door het Coronavirus, dan verplaatsen we, in overleg met de geselecteerde verenigingen, de opruimactie. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte. Neem voor meer informatie contact op met Sandra Luppens (s.luppens@ivn.nl).