Oproep aan onze leden en vrijwilligers

Vooropgesteld: een ieders gezondheid staat op één tijdens deze coronacrisis. Dat is duidelijk. Maar ook op andere vlakken vallen er harde klappen. Zo is het voor veel ondernemers uit de regio een heel moeilijke tijd. Sommigen hebben hun deuren geheel moeten sluiten en anderen hebben te maken met grote omzetverliezen.

Ook onze sponsors horen bij die ondernemers uit de regio. Ook zij hebben het zwaar. We willen daarom onze leden en vrijwilligers vragen waar mogelijk de lokale economie en in het bijzonder onze sponsors zoveel mogelijk te blijven steunen door daar de noodzakelijke aankopen te doen.

Wijhe’92 kan alleen sportwedstrijden faciliteren voor jong en oud met behulp van onze leden, vrijwilligers én onze sponsors. Laten we elkaar daarom steunen. Laten we zoveel als mogelijk blijk geven van solidariteit. Opdat we straks weer allemaal, in goede gezondheid, langs de lijn en in de zaal kunnen genieten van de mooie prestaties van onze sporters.

Namens het hoofdbestuur van sv Wijhe’92: bedankt voor jullie begrip!