Nieuw Vertrouwenspersoon – Jeroen de Croon

Nieuw Vertrouwenspersoon – Jeroen de Croon

Binnen Wijhe’92 is er een nieuw vertrouwenspersoon, Jeroen de Croon. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is voor onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag als pesten, discriminatie, lichamelijk geweld, etc. en hier met een onafhankelijk iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen onze sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

Jeroen de Croon

Via deze weg wil ik me graag even kort voorstellen. Ik ben jeroen de Croon en ik woon al het grootste deel van mijn leven in Wijhe. Ik ben getrouwd en heb 3 zoons, waarvan er 2 voetballen bij Wijhe ’92. Ik heb zelf veel en fanatiek gesport. Mijn sport was altijd tennis, wat ik nog steeds beoefen.

Ik ben reeds 6 jaar ongeveer vertrouwens contact persoon bij de tennis vereniging ATC in Wijhe. Afgelopen jaar heb ik een korte opleiding tot Vertrouwenspersoon gevolgd. Verder ben ik beroepsmatig reeds ruim 20 jaar werkzaam in de hulpverlening, momenteel bij Tactus (Verslavingszorg).

Ongewenst gedrag zoals pesten/discriminatie, bedreigen of sexuele intimidatie kan veel vragen, emoties en frustraties oproepen. Vaak kunnen deze problemen worden besproken met trainers, betrokkenen of een bestuurslid. Echter soms is of voelt zo’n stap te lastig of groot omdat mensen elkaar vaak al kennen wat het soms lastig maakt elkaar aan te spreken.

Als er zaken zijn waarover je mij wil spreken, dan kan dit op telnr:06-48071481 of via e-mail vertrouwenspersoonwijhe92@gmail.com. Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en kunnen ook anoniem blijven desgewenst.
Tot slot kun je ook altijd bij een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF terecht. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen.

Sportieve groet,
Jeroen de Croon