Moeilijk vervulbare vacatures – Wil jij je steentje bijdragen?

Wijhe’92 wil een goed georganiseerde vereniging zijn, waarbij iedereen welkom is en we een actieve deelname en betrokkenheid van leden belangrijk vinden. We hebben momenteel een aantal moeilijk vervulbare vacatures en zoeken naar enkele nieuwe kartrekkers binnen de vereniging. Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die een beperkt aantal taken willen uitvoeren. Wil je jouw steentje bijdragen aan het goed functioneren van onze vereniging? 

Dan nodigen wij jou graag uit voor een bijeenkomst van Wijhe’92, waarbij wij met groep betrokken leden van gedachten willen wisselen hoe we kunnen komen tot de invulling van die moeilijk vervulbare vacatures. De bijeenkomst is op maandag 8 april 2024 om 19.30 uur in de Verlenging! Je bent van harte welkom!


Aantal openstaande vacatures handbal:

 • Inroosteren zaal – zorgt voor planning en inroostering van zalen in de sporthal
 • Lid technisch hart handbal – zorgt dat technisch beleid uitgevoerd wordt, overlegt met en begeleidt trainers

Voetbal

 • Voorzitter voetbal – zit in hoofdbestuur en is voorzitter van het voetbalbestuur, stuurt afdeling voetbal aan
 • Voorzitter technische commissie – zit in voetbalbestuur en ontwikkelt en zorgt dat technisch voetbalbeleid en trainingsplan uitgevoerd wordt door trainers
 • Twee leden technische commissie voetbal – zorgt dat technisch beleid uitgevoerd wordt, overlegt met en begeleidt trainers, zorgt met jeugdcommissie voor nieuwe teamindeling 
 • (Ad interim) hoofdopleidingen voetbal – (voor komend seizoen) aansturen, coachen, begeleiden en werven van nieuwe juniorentrainers
 • Notulist voetbalbestuur – 8x per jaar een vergadering en daar de verslaglegging van doen

 

Communicatie

 • Lid communicatieteam voetbal – zorgt voor het opstellen en plaatsen van (sociale) media nieuwsberichten vanuit afdeling voetbal
 • Lid communicatieteam handbal – zorgt voor het opstellen en plaatsen van (sociale) media nieuwsberichten vanuit afdeling handbal

Activiteiten & evenementen

 • Lid van de Activiteitencommissie (vanuit de voetbal)- organiseert samen met een ander enkele activiteiten voor de leden
 • 2 Kartrekkers voor organisatie IJsseltrophy – organiseert samen met enkele andere trekkers het jaarlijkse internationale IJsseltrohy voetbaltoernooi

Secretariaat

 • Vertrouwenspersoon – verzorgt eerste opvang bij ongewenste omgangsvormen, is luisterend oor bij klachten etc.

Financiën

 • Contributie-inner – zorgt dat 4x per jaar de contributie bij de leden wordt geïnd
 • Kassa medewerker voor entree voetbal – zorgt voor heffen van entree geld bij thuiswedstrijden van 1e elftal van de voetbal (ongeveer 7 wedstrijden per seizoen, 1,5 uur per keer)

 

Daarnaast een aantal reguliere functies waar we altijd kandidaten voor kunnen gebruiken.

 • Handbal/Volleybal en voetbal: Jeugdtrainer
 • Handbal/Volleybal en voetbal: Jeugdleider
 • Handbal/Volleybal en voetbal: Scheidsrechter

 

Staar er iets voor jou tussen? Dan zien we je graag op 8 april!