teamindeling

Indeling voetbal jeugdteams seizoen 2021-2022

Openheid over de indeling van de jeugdteams vinden wij belangrijk. Wij willen jullie daarom aangeven hoe deze tot stand is gekomen. Ondanks de Corona-maatregelen hebben wij zo veel mogelijk vast gehouden aan de eerder vastgestelde procedure. De indeling daarbij is gebaseerd op de volgende chronologische stappen:

Najaar 2020: Alle jeugdspelers zijn individueel in kaart gebracht door onze scouts met als doelstelling een selectieteam per categorie voor het volgende seizoen te bepalen.

  • Winterstop 2020 – 2021: Alle jeugdspelers zijn individueel geëvalueerd door begeleiding van het eigen team
  • Voorjaar 2021: Alle jeugdspelers waar twijfel / discussie over was of zij tot de selectie zouden moeten behoren, zijn een tweede keer beoordeeld door onze scouts 
  • April 2021: Alle selectieteams vanaf 10 jaar zijn ingedeeld door de Commissie Technische Zaken
  • April 2021: De indeling van de selectieteams is besproken tussen Jeugdcommissie en Commissie Technische Zaken
  • Mei 2021: Alle recreantenteams zijn ingedeeld door de Jeugdcommissie

Afgelopen jaren waren er veel vragen over de criteria waarop een speler wordt beoordeeld en ingedeeld in een team. Om hier duidelijkheid over te geven, volgen hier onder de criteria bij de beoordeling en de indeling.

Bij de selectieteams spelen de volgende criteria:

  • Sociaal talent (teamspeler / motivatie)
  • Voetbal talent (technisch / tactisch) 
  • Fysiek talent (snel / sterk)

We hebben dit jaar de volgende selectieteams JO11-1, JO13-1, JO15-1, JO17-1 en
JO19-1 Voor de duidelijkheid; JO14-1 is geen selectieteam.

Bij de  indeling van de recreantenteams wordt zo veel mogelijk gekeken naar:

  • Evenwichtige verdeling
  • Sociale aspecten

Bij de indeling speelt ook het aantal spelers per team. Voor de selectieteams houden we 14 spelers aan. Recreantenteams hebben bij voorkeur 16 spelers. Hierdoor kan men ook aan andere teams spelers uitlenen.

Tot slot willen wij aangeven dat de KNVB voor de indeling van de jeugdteams de leeftijdsgrenzen per kalenderjaar aanhoudt, dus van januari tot en december.

Indien u vragen / opmerkingen heeft over bovenstaande of de indeling, kunt u deze richten
aan jeugdvoetbal@wijhe92.nl

 

Edward Rosendaal – Voorzitter Jeugdcommissie

Radboud Hendriks – Voorzitter Commissie Technische Zaken