Corona protocol Wijhe’92 (aug 2020)

Corona protocol Wijhe ’92 (versie 13 augustus 2020)

Basisregels veiligheid en hygiëne
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heb je klachten? Blijf thuis, ga niet naar de sportaccommodatie en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
• houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
• vermijd drukte;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;

Specifieke aandachtspunten/maatregelen/acties
1. De meest belangrijke maatregelen (de basisregels) zijn zichtbaar en worden opgehangen bij de ingang van de sportlocatie.
2. Wijhe ’92 zorgt dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
3. Alle kleedkamers en douches kunnen opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand. Dat betekent het gebruiken van meerdere kleedkamers voor de senioren. Douchen in groepjes van bijvoorbeeld 5 á 6 personen zo mogelijk in aparte kleedkamers of anders achter elkaar.
4. Bij de jeugdteams wordt men in één kleedkamer ingedeeld.
5. De wedstrijdschema’s worden afgestemd op het aantal wedstrijden en trainingen. Wedstrijden en tijdstippen worden zoveel mogelijk verspreid, zodat er meer ruimte beschikbaar is.
6. Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden;
7. Tijdens wedstrijden en trainingen zijn er geen contact beperkingen voor spelers en geldt de afstandsbeperking van 1,5 meter niet.
8. Kantine en buitenterrassen mogen/zijn open. Op buitenterrassen gelden dezelfde regels als in de kantine.
9. Voor binnen (kantine) gelden maximum aantallen van 100 mensen. In kantine en op buiten terras houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats (placeren) en leven ze hygiënemaatregelen na.
10. Daarnaast vindt gezondheidscheck plaats bij kantine- of terrasbezoek en is het verplicht voor bezoekers om zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Een lijst met pen wordt bij ingang van kantine en/of terras gelegd, waarbij bezoekers zich moeten registreren (tenminste datum en tijdstip bezoek, voor en achternaam en telefoonnummer). Op deze lijst staat ook dat bezoekers de basis gezondheids-en hygiëne regels naleven en verklaren geen Coronaklachten te hebben. Placeren betekent vaste zit-of vaste staanplaatsen met 1,5 meter afstand. De aanwezigheidslijsten worden aan het eind van de dag geordend en in de bestuurskamer (in de kast) bewaard.
11. Gebruikte (bier)glazen worden na gebruik op een speciaal punt geplaatst, zodat ze afgespoeld kunnen worden.
12. Voor buiten (bij trainingen en wedstrijden) gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers (zonder reservering, zonder gezondheidscheck, zonder placering). Voor de staanplaatsen rondom het hoofdveld dient de afstandsnorm ook gehouden te worden. Dit kan door middel van hulpmiddelen (linten/pijlen etc.) worden verduidelijkt.
13. Indien op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers worden verwacht, is het verplicht voor toeschouwers om zich vooraf te melden (vooraf reserveren). De gezondheidscheck wordt dan gedaan en er vindt de hele dag placering plaats. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen;
14. Het aantal maximale toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters). De maximale aantallen gelden per sportveld. Indien meerdere sportvelden in gebruik zijn, worden op de accommodatie deze groepen zo veel mogelijk gescheiden (ook qua tijdstippen), zodat kantinebezoek (zoals bij de rust) niet op de zelfde momenten plaats vindt (niet allen tegelijk op zelfde moment in kantine);
15. Wijhe’92 zorgt voor heldere routering op het sportpark (aanrijdroute, veldindeling, kantine, terras, toiletten, tribune enz.) én in de kantine.
16. Wijhe ‘92 zorgt voor voldoende hygiëne maatregelen. Gel/zeep/papieren handdoekjes zijn in voldoende mate aanwezig en worden regelmatig ververst/schoon gemaakt.
17. Wijhe ’92 berekent de maximale aantallen personen die passen per ruimte zoals de kleedkamers, de bestuurskamer, de leidersruimte, de instructieruimte en de tribune, zodat de 1,5 meter afstand gerespecteerd kan worden. Bij de grote urinoirruimte in kleedgebouw geldt ook de 1,5 meter afstand. De maximale aantallen worden zichtbaar gemaakt per ruimte, bijvoorbeeld door op de deur van die ruimtes de maximale aantallen die toegestaan zijn te vermelden én door op de tribune bepaalde zitplekken af te schermen én door looproutes te hanteren (zo mogelijk in en uitgang verschillend).
18. Na afloop van een wedstrijd kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines en kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.
19. Schoonmakers, kantinemedewerkers en beheerders zorgen samen, dat de ruimtes goed schoongemaakt worden na iedere openstelling. Hierbij wordt ook gedacht aan handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens etc.
20. Trainers/leiders van Wijhe ’92 bewaken de hygiëne maatregelen voor hun teams. Ook zorgen zij voor hygiëne van sportmaterialen en reinigen deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;
21. De wedstrijdbespreking bij de seniorenteams vindt als regel buiten (op of rondom het veld) plaats.
22. In het geval er natuurlijk geventileerd kan worden in kleedgebouwen, kantine, bestuurskamer, instructieruimte en leiderskamer, gebeurt dit zoveel mogelijk door ramen en deuren open te zetten door degene die deze ruimtes gebruiken dan wel deze beheren.
23. Bij thuiswedstrijden van 1e team wordt een beperkt aantal gasten (trainers/leiders/bestuurders) ontvangen in de bestuurskamer (waarbij de maximale aantallen per ruimte bepalend zijn). De gastvereniging wordt hier vooraf over geïnformeerd door de ‘bestuurder van dienst’.
24. Bestuur van Wijhe’92 zorgt voor communicatie van de regels met beheerders, kantine medewerkers, overige vrijwilligers, trainers, leiders, leden en ouders.

Corona protocal handbal
Bestuur Wijhe ‘92