Bijzondere extra ledenvergadering 22 november 2022 in verband met toetreding Rood Wit’75 tot Wijhe’92

Op 30 oktober 2022 tijdens de jaarlijkse  algemene ledenvergadering gingen de aanwezige leden (ongeveer 75) unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur om intensief  samen te gaan werken met volleybalvereniging Rood-Wit’75. Omdat Rood Wit’75 opgaat in Wijhe’92 vanaf het nieuwe seizoen per 1 juli 2023, maar ook omdat nieuwe wet-en regelgeving dit noodzakelijk maakt, lag tevens een voorstel voor om de statuten van Wijhe’92 te actualiseren.  Ook met de voorliggende nieuwe statuten gingen de aanwezige leden akkoord. Volgens de bestaande statuten dient echter tenminste 2/3 deel van de leden aanwezig te zijn om nieuwe statuten rechtsgeldig te kunnen goedkeuren. Nu er geen 2/3 deel van de leden aanwezig was, is een tweede algemene ledenvergadering nodig. Deze vindt plaats op dinsdag 22 november 2022 om 20.00 uur in clubhuis ‘de Verlenging’. Op deze avond vindt , ongeacht het aantal aanwezige leden, in ieder geval een besluit plaats over de nieuwe statuten. De nieuwe concept statuten liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage voor de leden en kunnen ook opgevraagd worden bij de secretaris (secretaris@wijhe92.nl). 

De algemene ledenvergadering van de volleybalvereniging stemde een paar weken eerder (unaniem) vóór het opheffen van Rood Wit’75 en het toetreding tot de sportvereniging Wijhe’92.  De extra bijzondere ledenvergadering van Wijhe ’92 is nodig om het één en ander te formaliseren. De aanwezigheid van de leden is dus gewenst op 22 november. Wees allen welkom.