Voorlopige teamindeling voetbal senioren 2022-2023

Voorlopige teamindeling seniorenafdeling voetbal seizoen 2022 – 2023 bekend!

De afgelopen maanden zijn de seniorencommissie, technisch hart, selectietrainers en leiders weer druk bezig geweest met de teamindeling voor het komende seizoen 2022-2023.

De voorlopige teamindeling is nu bekend (zie download knop onderaan).

Bij het indelen van de teams zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn vastgelegd in het (technisch) beleid van Wijhe ’92. Verder hebben de uitkomsten van de spelersenquête een belangrijke rol gespeeld.

Het is echter helaas niet zo dat aan elke individuele wens gevolg kan worden gegeven. Wij gaan er vanuit dat hiervoor begrip is.

De samenstelling van de selectie, is in overleg met betrokkenen tot stand gekomen. Deze is gemaakt op basis van kwaliteit, mentaliteit, trainingsopkomst en potentie voor de toekomst.

In de laatste leidersvergadering hebben de aanwezige leiders het voorstel van de seniorencommissie overgenomen en er voor gekozen om voor het nieuwe seizoen 8 (heren)teams in te schrijven voor de competitie op zondag. Dit zijn 3 teams minder dan het afgelopen seizoen. Ook is aan de wens van de leiders voldaan, zij wilden immers graag meer spelers per team tot hun beschikking hebben. Voor de teamindeling betekende dit een behoorlijke uitdaging.

De leiders hebben in samenwerking met de seniorencommissie in grote lijnen een voorlopige teamindeling gemaakt. Niet alle teams hebben op dit moment hetzelfde aantal spelers. Dit is gedaan om aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen. Dit heeft ook consequenties, het vraagt om flexibiliteit van de (andere) teams en spelers. Teams zullen wederom elkaar moeten ondersteunen. Dit zal in de eerste leidersvergadering aan de orde komen. De leiders zullen dit ook duidelijk aan hun spelers kenbaar moeten maken. Dit is een consequentie van als team bij elkaar blijven. Blijkt in de loop van het seizoen dat dit niet waargemaakt wordt, dan zullen we overwegen om een andere indeling te maken. Maar we gaan van ieders positieve inzet uit! Ook zal er komend seizoen een “kick off” worden gehouden voor de spelers van de diverse teams. Hierin zal o.a. kenbaar gemaakt worden, wat er verwacht wordt van spelers en team.

Verder is er een G-team en helaas maar 1 vrouwenteam voor de competitie ingeschreven. Alleen een 25+ vrouwenteam, die 7 tegen 7 door de week gaat spelen.

Ook gaan wij komend seizoen weer door met een 35+ en een 45+ recreantengroep, die net als voorgaande seizoenen op de vrijdagavond weer gaan deelnemen aan 7×7  toernooien. Dit is niet in KNVB verband. Telkens worden deze toernooien bij toerbeurt bij één van deze verenigingen georganiseerd.

De 45+ recreantengroep neemt komend seizoen deel aan 2 competitietoernooien, de “Sallandse” competitie met 5 verenigingen en de “Zwolse onderlinge 45+ competitie”. Deze is met 10 verenigingen uit Zwolle en omgeving. Telkens wordt een toernooi bij toerbeurt bij één van deze verenigingen georganiseerd.

Het 35+ team doet mee aan een Sallandse competitie met verenigingen als Heino, Lemelerveld, Rohda en Wijhe ’92.

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het gaat om een voorlopige teamindeling. In de komende maanden kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht. Want er kunnen zich nog spelers aan of afmelden.

Mocht je mensen weten die graag in het nieuwe seizoen willen gaan voetballen, stimuleer ze dan om zich aan te melden of contact op te nemen met onderstaand mailadres.

Bij eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met iemand van de seniorencommissie of een mailtje worden gestuurd naar hakoekoek@live.nl

Vacatures!

Binnen de seniorenafdeling zijn wij verder op zoek naar de invulling van de volgende vacatures, te weten:

  • scheidsrechters senioren
  • verzorger bij het 1e team op wedstrijddagen
  • trainer/begeleider G-voetbal
  • 3 bestuurders van dienst op zondagmorgen (ontvangst en begeleiding scheidsrechters en {bezoekende} teams)
  • assistent scheidsrechter voor 2e team
  • extra leider voor het 2e team
  • lid van seniorencommissie (taak binnen SC in overleg)

Mochten er mensen zijn die deze vacatures willen invullen of je hebt suggesties voor deze invulling, neem dan contact op met bovenstaande persoon.

Deze vacatures mogen ook ingevuld worden als een deeltijdfunctie. Dit betekent dat 2 of meerdere personen de functie vervullen en dus niet elke week aanwezig hoeven te zijn.