Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering

Maandag 28 oktober 2019 om 20.00 uur 

Aanwezigen: ongeveer 60 leden

Namens Hoofdbestuur: Geke Wichems, Cor Wellenberg en John Voppen

André Brinkhuis (afwezig met kennisgeving)

Opening en eventuele mededelingen.

Geke opent en zijn enkele afmeldingen van leden.

 

 • Rondvraag. 

Entreegelden: onduidelijkheid wie betaalt en wie niet? Is pasje voor alle leden optie? Misschien ook voor andere doeleinden gebruiken? Antwoord: is bewerkelijk en administratief veel gedoe. Sponsors zouden eventueel ook vrijgesteld kunnen worden net als donateurs, Vrienden en leden.

 • Hadden de tegels ook niet vervangen kunnen worden in toiletruimten? Afweging is gemaakt om het niet te doen.
 • Idee wordt geopperd voor een jaarlijkse ‘klusdag’ .

 

 • Bespreking verslag algemene ledenvergadering van 10 december 2018.

Aantal punten komen terug later in de vergadering. Verslag is akkoord.

 

 • Verslag kascommissie en benoemen nieuw reserve lid van kascommissie.

Jan van ’t Land en Rob Wippert hebben als kascommissie de financiële zaken gecontroleerd en doen verslag. Iemke Groot Koerkamp wordt dank verleend voor de correcte administratie. Bestuur wordt decharge verleend.

Suggestie wordt gedaan om accountantscontrole te gaan doen in de toekomst.

Nieuwe commissie voor volgend jaar bestaat uit Rob Wippert en Luuk Nijman. Reservelid wordt Alexander Westenbrink.

 

 • Resultatenoverzicht 2018/2019 en begroting seizoen 2019-2020.

De financiële resultaten van het afgelopen jaar en de voorgenomen inkomsten en uitgaven (de begroting) worden toegelicht door de penningmeester. Zorgpunt is de verminderde winstmarge van de kantine-inkomsten. De uitgaven voor de beachvelden zitten nog niet in het resultatenoverzicht van afgelopen jaar. Die uitgaven worden in de lopende begroting verwerkt. In totaliteit is er een kleine winst van ongeveer € 3.000 geboekt over het afgelopen jaar. 

Is het een optie om van gas naar elektra te gaan? 

Enkele vragen zijn verhelderd over de buskosten. Consumpties in de bus zijn voor eigen rekening van de spelers en supporters die mee gaan betalen € 5,-. 

 

Door stijgende kosten vindt een contributieverhoging van 3% plaats én een prijsverhoging van de consumpties met € 0,10. Koffie/thee wordt € 1,20. Het verschil tussen cash betalen en met munten wordt verhoogd van € 0,10 verschil naar € 0,20. De muntprijs wordt dus € 0,20 goedkoper dan cash betalen. De prijsverhogingen gaan in per 15 november 2019.

Kunnen leden geen korting krijgen als ze cash betalen in verband met voorkomen van pinkosten? Nee, doel is om cash betalen zo min mogelijk te laten plaatsvinden (we willen zo min mogelijk geld in kas).

 

 • Terug kijken en vooruitblikken

De volgende onderwerpen worden besproken met de leden respectievelijk de stand van zaken toegelicht:

 • ontwikkelingen bij de voetbal: onder andere het kampioenschap bij het 1e team, de vergroting van het IJsseltrophy toernooi samen met Overwetering tijdens het Pinksterweekend en de werkgroep video-analyse worden besproken. We zijn AVG proof. Is er aandacht voor zaterdagvoetbal? Ja volgens voetbalbeleidsplan, maar niet actief. Als de vraag groot wordt dan gaan we er mee bezig.
 • ontwikkelingen bij de handbal: onder andere een nieuwe hoofdsponsor, 2e divisieschap behouden voor handbal 1 en opzetten van beachhandbal competitie.
 • 2e kunstgrasvoetbalveld. Er komt voorlopig vanuit de gemeente geen 2e kunstgrasvoetbalveld. Het SPOC veld (veld 4) is (na onderzoek) niet geschikt gebleken voor andere bovenlaag om er beter op te kunnen voetballen. Enkele suggesties die gedaan worden vanuit de leden om deze wens vlot te trekken:
 • Om mensen aan sporten te krijgen zijn velden nodig. 
 • Als je 2e veld krijgt dan wordt die misschien minder benut en slijt andere veld minder en dat levert dan weer besparing op?
 • Samen met Capellenborg of de gemeente het veld bekostigen? 
 • Optie ijsbaanveld? 
 • Of financiering via bank? Of via renteloze lening?
 • Voor lange termijn eventueel werkgroep vormen die plan bedenkt.
 • Verlichting op veld 2 eventueel zelf bekostigen, waardoor extra trainingsmogelijkheden ontstaan. 

 

 • de beachvelden: onder andere de officiële opening in voorjaar en deelname competitie in de zomer 2020. Aantal subsidies ter bekostiging aangevraagd. Deel is binnen. We hopen dat er nog bedrag binnenkomt. Inschatting na aftrek van sponsorgelden (die de komende jaren niet meer binnen komen) en subsidies maximaal € 10.000,- uit verenigingskas.
 • mogelijke fusie met Rood Wit: onder andere het uitstel van besprekingen daarover in goed overleg gedaan. We willen eerst de nieuwe bestuursstructuur bij Wijhe ’92 implementeren voordat besprekingen daarover worden ingezet. 
 • stimulering betrokkenheid leden bij Wijhe’92: onder andere team van het week, de nieuwe website en periodiek communicatie over gespreksonderwerpen die in bestuur besloten zijn.
 • rookbeleid: Onder andere voorstel gedaan voor fasering van een rookverbod en dit in eerste instantie te starten op zaterdagochtend. Vergadering kiest echter voor algemeen en totaal rookverbod waarbij wel een eenvoudige faciliteit (bijvoorbeeld bij de fietsenstalling) wordt gecreëerd voor de rokers. Bestuur gaat dit uitwerken.

de betaling van barmedewerkers voor de zondagmiddagen: Betaling betreft een zogenaamde vrijwilligersvergoeding van maximaal € 5,- per uur, geldt voorlopig voor een proefperiode en de noodzaak om de bezetting rond te krijgen komt aan de orde. Ook meer professionaliteit en minder verspilling wordt hierdoor verwacht. Wat vinden de leden ervan? Aantal leden vindt dat je door het betalen van vrijwilligerswerk op hellend vlak komt. Nu zijn het kantine medewerkers, maar volgend jaar komt er druk om ook andere functies te gaan belonen. Anderen vinden het belangrijk dat er een goede en betrouwbare barbezetting is, want is wel grote inkomstenbron. Na proef zou je ook moeten kunnen beoordelen of het de beoogde positieve effecten heeft. Conclusie: we gaan door met de proef en na evaluatie wordt het vervolg bezien door het bestuur.

zonnepanelen en ons elektriciteit gebruik: Qua elektriciteit zijn wij energie neutraal. We wekken meer op dan we gebruiken. Is meer van gas naar elektriciteit optie?

Alcoholconvenant is ondertekend. Bij geen overtredingen op alcohol onder de 18 jaar krijgen we geld terug. We moeten dit samen bewaken.  Duidelijkheid nodig voor gasten en leden bijvoorbeeld via bordjes. Geldt ook voor muntverkoop.

–  renovatie toiletten: bijna afgerond. Wens schilderwerk buiten: met deels vrijwilligersinzet wordt dit opgepakt én vervanging van dak kantine: schuiven we 1 jaar door .

–  de plannen van de inspiratiegroep Wijhe ’92.0 (bestuurlijke vernieuwing): er zijn nu gesprekken gaande met een aantal commissies en groepen over de toekomst. In januari 2020 wordt een plan verwacht hoe dit verder gestalte krijgt. Dan wordt daarna ook speciale vergadering gepland. De bestaande presentatie wordt nog op website geplaatst.

Sportplatform: Gaat over samenwerking tussen sportverenigingen in Olst-Wijhe en er worden nu drie pilots uitgevoerd via een rijkssubsidie.

wensen van leden of waar willen de leden aandacht voor? Geen nieuwe wensen.

 

Tijdens de vergadering worden twee trouwe leden verrast en in het zonnetje gezet. Rudy te Braak wordt als lid van verdienste benoemd voor zijn jarenlange inzet en bijzondere prestaties bij de afdeling handbal. Jan van ’t Land wordt na toestemming van de ALV benoemd tot erelid van Wijhe ’92. Jan heeft volgens het bestuur het echte ‘Wijhe’92 dna’ én is het boegbeeld en de ambassadeur van Wijhe’92 . Jan wordt hiermee het 5e erelid van de vereniging.

 1. Sluiting 

Geke bedankt allen voor hun aanwezigheid en alle vrijwilligers voor hun inzet en bijdrage.