Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Voor wie:     Alle leden van Wijhe ’92 vanaf 16 jaar.

Wanneer:    Maandag 28 oktober 2019 om 20.00 uur

Waar:          “De Verlenging”.

AGENDA

1. Opening en eventuele mededelingen.

2. Rondvraag

3. Bespreking verslag algemene ledenvergadering van 10 december 2018.

4. Verslag kascommissie en benoemen nieuw reserve lid van kascommissie.

Jan van ’t Land en Rob Wippert hebben als kascommissie de financiële zaken gecontroleerd en doen verslag.

5. Resultatenoverzicht 2018/2019 en begroting seizoen 2019-2020.

De financiële resultaten van het afgelopen jaar en de voorgenomen inkomsten en uitgaven (de begroting) worden toegelicht door de penningmeester.

Door stijgende kosten vindt een contributieverhoging van 3% én een prijsverhoging van de consumpties plaats.

6. Terug kijken en vooruitblikken

De volgende onderwerpen worden besproken met de leden respectievelijk de stand van zaken toegelicht:

 • ontwikkelingen bij de voetbal (onder andere de IJsseltrophy) en de handbal
 • 2e kunstgrasvoetbalveld
 • de beachvelden
 • mogelijke fusie met Rood Wit
 • stimulering betrokkenheid leden bij Wijhe’92
 • rookbeleid: start rookverbod op zaterdagochtend
 • de betaling van barmedewerkers voor de zondagmiddagen
 • zonnepanelen en ons elektriciteit gebruik
 • renovatie toiletten, wens schilderwerk buiten én vervanging van dak kantine
 • de plannen van de inspiratiegroep Wijhe ’92 2.0 (bestuurlijke vernieuwing)
 • Sportplatform
 • Wensen van leden of waar willen de leden aandacht voor?

7. Sluiting

Namens het hoofdbestuur van Wijhe’92

Geke Wichems, voorzitter                               John Voppen, secretaris.

Ter voorbereiding op de vergadering liggen de stukken behorende bij de agendapunten 3 en 5 vanaf 19.30 uur ter inzage in het clubhuis.