teamindeling

Uit onze bestuurs- kamer

Het interim-bestuur van Wijhe’92 komt geregeld bij elkaar om de lopende zaken door te nemen. Vanaf nu kan je de belangrijkste punten van deze vergaderingen teruglezen op de website van Wijhe’92. Het doel is hierbij om de leden zoveel mogelijk te informeren.

Opening beachvelden

Er zijn in de zomermaanden beachvelden aangelegd door Jansen Wijhe op het voormalige verharde handbalveld. Het is helaas niet gelukt om de opening direct na de zomervakantie te laten plaats vinden. De velden kunnen echter al wel gebruikt worden. In overleg met sponsor Jansen Wijhe is besloten de officiële opening nu in het voorjaar 2020 te doen.

Vernieuwde website

De vernieuwde website is inmiddels live gegaan. De mannen van MITSN hebben uitstekend werk geleverd en volgens de afgesproken planning de site opgeleverd voor aanvang van het nieuwe seizoen. En deze planning was ambitieus te noemen, dus we zijn MITSN, en ook het projectteam van Wijhe’92, dankbaar voor hun geleverde diensten.

Belangrijkste nieuwe functies:

  • Volledig geautomatiseerde informatie over teams via de voetbal- en handbalbond (wedstrijdprogramma’s, uitslagen, teaminformatie, etc.)
  • Digitale webformulieren voor de ledenadministratie.
  • Zeer eenvoudig te beheren door meerdere personen met ieder een eigen rol en daarbij behorende rechten.
  • Integratie met Social Media (o.a. Twitter en Facebook).
  • Responsive: de weergave van de website past zich aan aan het device, zodat de bezoeker op ieder scherm een optimale weergave heeft.
  • Volledig nieuwe professionele opmaak.

Datum algemene ledenvergadering

Noteer het alvast in uw agenda: de eerstvolgende algemene ledenvergadering is op maandag 28 oktober. De agenda en de bespreekonderwerpen worden binnenkort bekend gemaakt.