Teamindeling jeugd 2019-2020

Beste spelers, ouders, leiders en trainers,

Bijgaand vindt u de indeling van de jeugdteams voor het voetbalseizoen 2019-2020.

Bekijk de teamindeling 2019-2020

Transparantie omtrent deze indeling vinden wij belangrijk en willen jullie daarom aangeven hoe deze tot stand is gekomen. De indeling is gebaseerd op de volgende chronologische stappen:

• Najaar 2018 – alle jeugdspelers zijn individueel in kaart gebracht door onze scouts met als doelstelling een selectieteam per categorie voor het volgende seizoen te bepalen.
• Winterstop 2018-2019 – alle jeugdspelers zijn individueel geëvalueerd door begeleiding van het eigen team
• Voorjaar 2019 – alle jeugdspelers waar twijfel / discussie over was of zij tot de selectie zouden moeten behoren, zijn een tweede keer beoordeeld door onze scouts
• April 2019 – alle selectieteams JO10 en ouder zijn ingedeeld door de Commissie Technische Zaken
• April 2019 – de indeling van de selectieteams is besproken tussen Jeugdcommissie en Commissie Technische Zaken
• Mei 2019 – alle overige teams zijn ingedeeld door de Jeugdcommissie

Afgelopen jaren waren er veel vragen omtrent de argumenten waarop een speler wordt beoordeeld en ingedeeld in een team. Om hier duidelijkheid over te geven, volgen hieronder de criteria bij de beoordeling en de indeling.

Bij de selectieteams spelen de volgende criteria:
• Sociaal talent (teamspeler / motivatie)
• Voetbal talent (technisch / tactisch)
• Fysiek talent (snel / sterk)

Nadat de selectieteams zijn ingedeeld volgt de indeling van de overige teams. Hierbij wordt zo veel mogelijk gekeken naar:
• Leeftijd
• Evenwichtige verdeling (teams niet onevenredig sterk of zwak)
• Sociale aspecten (vriendjes (jongere teams), kinderen met een rugzakje)

Hierbij speelt ook het aantal spelers per team. Hetgeen nog wel eens lastig is met last-minute aan- en afmeldingen.

Grootste probleem voor komend seizoen is dat we zowel in de JO19 als in de JO17 net te veel voor twee teams en net te weinig voor drie teams hebben. We hebben daarom besloten om een aantal spelers die op basis van leeftijd al in de JO19 zouden kunnen spelen een jaar langer in de JO17 te laten. Hierdoor komen we uit met twee JO19-teams en drie JO17-teams.

Indien u vragen / opmerkingen heeft over bijgaande indeling, kunt u deze richten aan wedstrijdsecretarisjunioren@wijhe92.nl.

Edward Rosendaal – Voorzitter Jeugdcommissie
Radboud Hendriks – Voorzitter Commissie Technische Zaken