Samenwerking Wijhe ’92 en Rood-Wit ’75

Onlangs zijn handbal- en voetbalvereniging Wijhe’92 en volleybalvereniging Rood-Wit ‘75 begonnen met het onderzoeken van een samenwerking als omnivereniging. Het bestuur van Rood-Wit ’75 heeft een dergelijk verzoek gedaan aan s.v. Wijhe ’92, omdat de volleybalvereniging meerwaarde ziet in samenwerking op diverse terreinen.

Rood-Wit’75 kent ongeveer 75 leden, terwijl Wijhe ’92 een grote vereniging is met meer dan 800 spelende leden bij de voetbal en de handbal. 

Inmiddels heeft, onder begeleiding van NOC*NSF, een aantal oriënterende gesprekken plaatsgevonden. Samen met NOC*NSF is er een verenigingsanalyse gemaakt met als doel om te bepalen of een samenwerking mogelijk en reëel is. Deze verenigingsanalyse is gemaakt op basis van beleid, organisatiekracht, accommodatie en financiën, maar er is ook gekeken naar het culturele, sociale en maatschappelijke aspect. Zowel op deze terreinen, als op het gebied van missie en visie, zijn er veel raakvlakken en overeenkomsten gevonden. Tot nu toe hebben beide verenigingen geen zaken gevonden die een eventuele samenwerking in de weg kan staan.

De komende tijd worden er nog enkele gesprekken gevoerd. Als de uitwerking naar tevredenheid verloopt, houden beide verenigingen een speciale Algemene ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering wordt er een eventuele beslissing genomen over een definitieve vorm van samenwerking.

Informatie bij: 

Klaas Jilderda, voorzitter Rood-Wit ’75 en
John Voppen, secretaris Wijhe ‘92