Nieuwe Hoofd Jeugdopleidingen voor Junioren en Pupillen

Wijhe ’92 stopt met selecteren bij de jongste jeugd voetbal – Nieuwe Hoofd Jeugdopleidingen voor Junioren en Pupillen

“Is dat selecteren bij de allerjongste jeugd nou wel nodig ?”
Het is een veel gehoorde vraag op zaterdagmorgen langs het veld, als onze 4×4 of O08 aan het trainen is.

De afgelopen jaren heeft de KNVB verschillende onderzoeken gelanceerd om de zin en onzin van het selecteren bij de jongste jeugd aan te tonen.
Voorlopige conclusie tot nu toe: het één is niet persé beter dan het ander – zowel bij selecteren als bij niet selecteren loop je tegen voor- en nadelen aan en het is per vereniging, per team of zelfs per kind verschillend welke voor- en nadelen zwaarder wegen.

Bij Wijhe ’92 zijn we afgelopen jaar tot de conclusie gekomen dat we de voordelen van gelijke kansen voor alle kinderen en met name in de jongste jeugd veel zwaarder vinden wegen dan de individuele uitdaging van een talent. Steeds meer is de visie gaan leven dat je alle spelers kunt uitdagen op hun eigen niveau, ongeacht in wat voor team ze samen spelen.
Deze visie heeft tot het volgende – unanieme – besluit van het Voetbalbestuur geleid: we willen pas selecteren bij de jeugd als ze in elftallen, op een groot veld spelen.

Wat betekent dit in de praktijk voor komend(e) seizoen(en) ?
• De nieuwe O08 zal niet op voorhand in meerdere teams ingedeeld worden
• Afgelopen seizoen is er bij de O08 al niet meer geselecteerd, dit is ons over het algemeen heel goed bevallen, de O08 wordt komend jaar O09 en gaat daar op dezelfde voet door
• De O10-O11-O12 wordt nog “gewoon” geselecteerd ingedeeld, we schuiven ieder jaar een leeftijdsgroep op totdat over 3 jaar alle jongste jeugd niet beter weet dan dat er pas bij de overgang naar het grote veld geselecteerd wordt
• Iedere leeftijdsgroep waar niet geselecteerd is, krijgt één “hoofdtrainer” die de gezamenlijke training van alle spelers in die leeftijdsgroep, samen met een aantal hulptrainers (ouders, stagiaires, junioren), coördineert
• Als er op zaterdag een wedstrijd is, zal de hoofdtrainer aangeven welke spelers in welk team spelen, dit kan en zal in wisselende samenstelling zijn
• Voor de wedstrijden wordt een schema gemaakt met vaste / roulerende leiders om het team te begeleiden

Voor het invoeren van deze verandering bij de pupillen is Wijhe ’92 een samenwerking aangegaan met De Voetbal Academie, vertegenwoordigd door Daan Koerhuis.
De Voetbal Academie, zal ons o.a. helpen bij het organiseren van de trainingen, maar ook bij het coachen – begeleiden – ondersteunen van (beginnende) trainers.
Voorheen werd deze rol ingevuld door ons Hoofd Jeugdopleidingen (afgelopen seizoen Djordi van der Hoop), je zou de Voetbal Academie of Daan Koerhuis dus kunnen zien als ons nieuwe Hoofd Jeugdopleidingen voor de pupillen.

Ook voor de junioren hebben we een nieuw Hoofd Jeugdopleidingen gevonden in de persoon van Thomas Leber. Thomas zal zich net als Daan vooral inzetten om trainers te coachen – begeleiden – ondersteunen, maar zal ook samen met onze Scouts de indeling van de selectieteams bij de oudere jeugd vorm geven. Hiervoor brengen de Scouts net als vorige jaren gedurende het gehele seizoen alle spelers in kaart.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaand vragen / opmerkingen / tips hebben, dan horen we ze graag !

Namens de Commissie Technische Zaken – Voetbal Jeugd,

Radboud Hendriks

Daan Koerhuis