Nieuwe en tweede vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Graag wil ik me voorstellen als tweede vertrouwenscontactpersoon van Wijhe ’92. Mijn naam is Saskia Lambrechts. Sinds een aantal jaren woon ik in Wijhe, samen met mijn vriend en onze twee kinderen. Verder werk ik als leerkracht in het basisonderwijs. Ik wil me graag inzetten voor het creëren en behouden van een veilig sportklimaat bij Wijhe ’92. Het telefoonnummer waarop ik bereikbaar ben is : 06-28124003

De vertrouwenscontactpersoon is voor onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld of dergelijke en hier met een onafhankelijk iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen onze sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

De taken van de VCP zijn vooral procedureel adviserend en omvatten:
· Eerste opvang/aanspreekpunt
· Doorverwijzen
· Preventieactiviteiten

Naast Saskia is Willeke Bouwer ook vertrouwenscontactpersoon voor Wijhe’92. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-23059735. Je kunt zelf kiezen wie je wilt benaderen.