Coronamaatregelen en contributie inning

We zitten nog steeds midden in een lockdown, waardoor het trainen en spelen van wedstrijden voor onze seniorleden niet mogelijk is. Onze jeugdleden mogen gelukkig nog wekelijks trainen en vanaf 3 maart mogen ook de leden t/m 26 jaar het trainen in teamverband weer oppakken. We hopen natuurlijk met elkaar dat het snel weer mogelijk is voor iedereen om te trainen en/of wedstrijden te spelen.

Contributie-inning
Binnenkort vindt de contributie-inning voor het 3e kwartaal plaats. Dit is binnen het bestuur besproken en we hebben besloten deze te gaan innen. Helaas zien we ons hiertoe genoodzaakt. Zoals we al eerder hebben aangegeven, is een aantal inkomstenbronnen voor een deel weggevallen. De vaste kosten moeten wel worden betaald, terwijl de financiële ondersteuning vanuit de overheid nu minder is dan voorheen.

Compensatie
Op dit moment is nog niet bekend wanneer alle leden weer kunnen sporten. Daarnaast is het ook nog onduidelijk wanneer we weer in competitieverband kunnen hand- en voetballen. Als bestuur willen wij onze leden een compensatie geven. Hiervoor hebben we een aantal ideeën bedacht en deze willen we, zodra het mogelijk is, in een Algemene Ledenvergadering aan onze leden voorleggen. Op die manier willen we vaststellen waar de meeste behoefte aan is.

Vooruitblik
Als het mogelijk is, willen we in de zomervakantie doorgaan met trainen en wedstrijden spelen. We hopen daarnaast voor de zomervakantie nog een aantal extra activiteiten voor onze leden te kunnen organiseren.

We rekenen op jullie steun in deze moeilijke tijd. Samen moeten we onze vereniging er doorheen helpen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijhe ‘92