Coronamaatregelen en contributie inning

Coronamaatregelen en contributie inning

Aan de leden van Wijhe’92,

Opnieuw zijn we getroffen door aangescherpte coronamaatregelen, opgelegd door de Overheid, waardoor de seniorenteams van Wijhe’92 niet meer sporten (of beperkt nog iets kan doen). Als bestuur vinden we dit heel vervelend, maar het is op momenteel even niet anders. Gezondheid van mensen staat op nummer één.
Binnenkort zal de contributie inning voor het 2e kwartaal plaatsvinden. Dit is binnen het bestuur besproken en hebben besloten deze te gaan innen. Een toelichting hierop: nu Wijhe’92 voor een 2e keer getroffen wordt, zien we dat we momenteel meer uitgeven dan dat er binnenkomt. De vaste kosten, zoals zaal- en veldhuur, vergoedingen trainers en overige vaste kosten moeten gewoon worden doorbetalen. Aan de inkomstenkant zijn de kantineomzet weggevallen en het is de vraag hoe een aantal sponsoren omgaan met de sponsorgelden. Daarnaast zien we dat de financiële ondersteuning vanuit de Overheid minder is, dan in de eerste ronde. Als de contributiegelden niet geïnd zouden worden komt Wijhe’92 in de financiële problemen.
Wanneer er weer gesport kan worden en de competitie hand- en voetbal hervat gaat worden, is op dit moment nog niet duidelijk. Wij zijn voornemens als bestuur, om als compensatie richting de leden, langer door te gaan in de zomervakantie met trainen en wedstrijden spelen. We hopen voor de zomervakantie van 2021 ook nog een aantal extra activiteiten te kunnen organiseren voor onze leden.
Daarnaast hebben we ook besloten de contributies niet te verhogen per 1 januari 2021.
We rekenen op jullie steun in deze moeilijke tijd. Samen moeten we onze vereniging erdoor heen helpen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijhe ‘92

Geke Wichems (voorzitter)
Cor Wellenberg (penningmeester)
John Voppen (secretaris)
Andre Brinkhuis (accommodatie)