Algemene Ledenvergadering 30 oktober

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 • Hoe staan we er financieel voor?
 • Hoe vindt de integratie van de volleybaltak plaats?
 • Hoe tevreden zijn de leden over de vereniging? Wat gaat goed en wat kan beter?
 • Welke plannen en investeringen komen er aan?

 

Zo maar wat vragen die tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 30 oktober 2023 om 20.00 uur in ons clubhuis ‘de Verlenging’ aan de orde komen. Wees er bij en laat je betrokkenheid bij de club zien!

De agenda ziet er als volgt uit:

 • Opening 

 

 1. Rondvraag: vragen van leden worden geïnventariseerd en aan eind van vergadering beantwoord.

 

 • Verslag laatste ALV d.d. 31 oktober 2022 en bijzonder ALV 22 november 2022

 

 1. Financieel overzicht seizoen 2022-2023, definitieve cijfers afgelopen seizoen, decharge kascommissie en bemensing nieuwe kascommissie

 

 • Terugkoppeling van de uitkomsten en resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek Er heeft een ledenonderzoek plaats gevonden in het voorjaar van 2023. De belangrijkste uitkomsten en conclusies worden met de leden gedeeld.

 

 1. Terugblik op seizoen 2022-2023 (highlights en ontwikkelingen)

 

 1. Meerjarenplan hoofdbestuur. Welke investeringen en concrete ideeën en plannen worden het komende jaar tot uitvoering gebracht?

 

 • Goedkeuring begroting seizoen 2023-2024 en vaststelling contributie


 • Antwoorden op de vragen uit de rondvraag 


 • Sluiting

 

Namens het hoofdbestuur van Wijhe’92

Wilco Overweg, voorzitter John Voppen, secretaris.

Ter voorbereiding op de vergadering liggen de stukken behorende bij de agendapunten 4 en 8 vanaf 19.30 uur ter inzage in het clubhuis. De verslagen van de ALV’s van 2022 worden op de website geplaatst.